ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เกาหลี : GRAND AUTUMN’S SOUL 2019 5 วัน 3 คืน (301119)
ทัวร์เกาหลี : GRAND AUTUMN’S SOUL 2019 5 วัน 3 คืน (301119)
เส้นทาง ทัวร์เกาหลี กรุงโซล
ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 18,900
รหัสทัวร์ THW3-OZ-KR-1SEP-30NOV19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน OZ
เกาะนามิ - หุบเขาโพชอน - พิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ รถราง MONORAIL (รวมค่าตั๋ว) -กิมจิ+ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - ศูนย์เวชสำอาง - วัดบงอึนซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์สมุนไพร พระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - คาเฟ่ HARRY POTTER , ONE PIECE I DUTY FREE -N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - ศูนย์โสม - SUPERMARKET
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
X X X
  Day2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - หุบเขาโพชอน - พิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ รถราง MONORAIL (รวมค่าตั๋ว)
X อาหาร อาหาร
  Day3 กิมจิ+ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - ศูนย์เวชสำอาง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 วัดบงอึนซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์สมุนไพร พระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - คาเฟ่ HARRY POTTER , ONE PIECE I DUTY FREE
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - ศูนย์โสม - SUPERMARKET
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - หุบเขาโพชอน - พิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ รถราง MONORAIL (รวมค่าตั๋ว)
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : กิมจิ+ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - ศูนย์เวชสำอาง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : วัดบงอึนซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์สมุนไพร พระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - คาเฟ่ HARRY POTTER , ONE PIECE I DUTY FREE
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - ศูนย์โสม - SUPERMARKET
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เกาหลี : GRAND AUTUMN’S SOUL 2019 5 วัน 3 คืน (301119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เกาหลีขายดี
ทัวร์เกาหลี : EXPRESS JEJU IN NOVEMBER (301119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,700
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN MARCH (270320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,900
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN OCTOBER (311019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,800
ทัวร์เกาหลี : ICN41 KOREA โลกนี้ สีชมพู 5D3N (231019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN OCTOBER (311019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,800
ทัวร์เกาหลี : FIRST SNOW IN KOREA 5 วัน 3 คืน (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,999
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER (301119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,100
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN DECEMBER (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,700
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN JANUARY (310120)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,100
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com