ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เกาหลี : GQ2ICN-XJ002 เกาหลี Hot Hit Promotion 5 วัน 3 คืน (201119)
ทัวร์เกาหลี : GQ2ICN-XJ002 เกาหลี Hot Hit Promotion 5 วัน 3 คืน (201119)
เส้นทาง ทัวร์เกาหลี
ทัวร์เกาหลี อินชอน
ทัวร์เกาหลี กรุงโซล
ราคาเริ่มต้น 13,999
รหัสทัวร์ THB15-XJ-KR-13JUL-20NOV19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XJ
อินชอน - เกาะนามิ - Anyang Art Park – ป้อมฮวาซอง 
- ซูวอน-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง 
- Cosmetic Shop – โซลทาวเวอร์- ถนนฮงอิก
-ศูนย์โสม - ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี- Duty Free 
- พระราชวังชางด๊อกคุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก 
- Star Park - ตลาดเมียงดง-ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)
X X X
  Day2 อินชอน - เกาะนามิ - Anyang Art Park – ป้อมฮวาซอง - ซูวอน
X อาหาร อาหาร
  Day3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Cosmetic Shop – โซลทาวเวอร์- ถนนฮงอิก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ศูนย์โสม - ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี- Duty Free - พระราชวังชางด๊อกคุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - Star Park - ตลาดเมียงดง
อาหาร อาหาร X
  Day5 ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน – กรุงเทพ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อินชอน - เกาะนามิ - Anyang Art Park – ป้อมฮวาซอง - ซูวอน
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Cosmetic Shop – โซลทาวเวอร์- ถนนฮงอิก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ศูนย์โสม - ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี- Duty Free - พระราชวังชางด๊อกคุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - Star Park - ตลาดเมียงดง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน – กรุงเทพ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เกาหลี : GQ2ICN-XJ002 เกาหลี Hot Hit Promotion 5 วัน 3 คืน (201119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เกาหลีขายดี
ทัวร์เกาหลี : EXPRESS JEJU IN NOVEMBER (301119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,700
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN MARCH (270320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,900
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN OCTOBER (311019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,800
ทัวร์เกาหลี : ICN41 KOREA โลกนี้ สีชมพู 5D3N (231019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN OCTOBER (311019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,800
ทัวร์เกาหลี : FIRST SNOW IN KOREA 5 วัน 3 คืน (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,999
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER (301119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,100
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN DECEMBER (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,700
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN JANUARY (310120)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,100
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com