ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เกาหลี : EASY KOREA SUMMER 5 วัน 3 คืน (290919)
ทัวร์เกาหลี : EASY KOREA SUMMER 5 วัน 3 คืน (290919)
เส้นทาง ทัวร์เกาหลี กรุงโซล
ราคาเริ่มต้น 13,900
รหัสทัวร์ THZ2-LJ-KR-1JUL-29SEP19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน LJ
อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN
ONE MOUNT SNOW PARK-ลอตเต้ อควาเรียม
ลอตเต้ ทาวเวอร์ – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์
สะพานสายรุ้งบันโพ-ศูนย์โสมรัฐบาล
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - COSMETIC SHOP
ดิวตี้ฟรี– คลองชองเกชอน – โซลทาวเวอร์
ช้อปปิ้งเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู
โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก
ย่านอีแด -   มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน 
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
  Day2 อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN – ONE MOUNT SNOW PARK
X อาหาร อาหาร
  Day3 ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์– สวนสนุกลอตเต้เวิลด์– สะพานสายรุ้งบันโพ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - COSMETIC SHOP – ดิวตี้ฟรี– คลองชองเกชอน – โซลทาวเวอร์- ช้อปปิ้งเมียงดง
อาหาร อาหาร X
  Day5 ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก – ย่านอีแด - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบิน
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN – ONE MOUNT SNOW PARK
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์– สวนสนุกลอตเต้เวิลด์– สะพานสายรุ้งบันโพ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - COSMETIC SHOP – ดิวตี้ฟรี– คลองชองเกชอน – โซลทาวเวอร์- ช้อปปิ้งเมียงดง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก – ย่านอีแด - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เกาหลี : EASY KOREA SUMMER 5 วัน 3 คืน (290919)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เกาหลีขายดี
ทัวร์เกาหลี : P5 เกาหลี #สายแฟ 5 วัน 3 คืน (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์เกาหลี : ICN41 KOREA โลกนี้ สีชมพู 5D3N (231019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN OCTOBER (311019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,800
ทัวร์เกาหลี : FIRST SNOW IN KOREA 5 วัน 3 คืน (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,999
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER (301119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,100

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com