ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : SCHDHX-SZXFS20 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (240320)
ทัวร์ฮ่องกง : SCHDHX-SZXFS20 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (240320)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 4,555
รหัสทัวร์ THS9-HX-HK-6FEB-24MAR20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน HX
ฮ่องกง – ช้อปปิ้งห้างซิตี้เกทเอ้าท์เลท 
เซิ่นเจิ้น - วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น
สวนดอกไม้จำลองเมืองฮอลแลนด์ 
ช้อปปิ้ง OTOP 3ร้านพิเศษ 
ช้อปปิ้งห้างหลอวู่  
ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว
เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ (ยืมเงิน ) 
วัดหวังต้าเซียน –  ช้อปปิ้งถนนนาธาน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ช้อปปิ้งห้างซิตี้เกทเอ้าท์เลท - เซิ่นเจิ้น
X X อาหาร
  Day2 สวนดอกไม้จำลองเมืองฮอลแลนด์ – วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง OTOP 3ร้านพิเศษ – ช้อปปิ้งห้างหลอวู่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เซิ่นเจิ้น - ฮ่องกง – ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว– เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ (ยืมเงิน ) – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ช้อปปิ้งห้างซิตี้เกทเอ้าท์เลท - เซิ่นเจิ้น
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : สวนดอกไม้จำลองเมืองฮอลแลนด์ – วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง OTOP 3ร้านพิเศษ – ช้อปปิ้งห้างหลอวู่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เซิ่นเจิ้น - ฮ่องกง – ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว– เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ (ยืมเงิน ) – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ฮ่องกง : SCHDHX-SZXFS20 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (240320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com