ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : SCHD-SZXDS20 HONGKONG SHENZHEN DISNEYLAND 3D2N (250320)
ทัวร์ฮ่องกง : SCHD-SZXDS20 HONGKONG SHENZHEN DISNEYLAND 3D2N (250320)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 7,888
รหัสทัวร์ THS9-HX-HK-6FEB-25MAR20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน HX
ฮ่องกง – สวนสนุก Disney Land
เซินเจิ้น - สวนดอกไม้จำลองเมืองฮอลแลนด์
วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
ช้อปปิ้ง OTOP 3 ร้านพิเศษ
ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่ – ร้านจิวเวอรี่
เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน (ฮงฮำ) 
วัดแชกงหมิว – หวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งนาธาน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – สวนสนุก Disney Land – เซินเจิ้น
X X อาหาร
  Day2 สวนดอกไม้จำลองเมืองฮอลแลนด์ – วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง OTOP 3 ร้านพิเศษ – ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เซินเจิ้น – กลับฮ่องกง – ร้านจิวเวอรี่ – เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮำ) – วัดแชกงหมิว – หวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – สวนสนุก Disney Land – เซินเจิ้น
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : สวนดอกไม้จำลองเมืองฮอลแลนด์ – วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง OTOP 3 ร้านพิเศษ – ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เซินเจิ้น – กลับฮ่องกง – ร้านจิวเวอรี่ – เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮำ) – วัดแชกงหมิว – หวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ฮ่องกง : SCHD-SZXDS20 HONGKONG SHENZHEN DISNEYLAND 3D2N (250320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com