ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : QE1HKG-HX001 ตะลุย ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (261019)
ทัวร์ฮ่องกง : QE1HKG-HX001 ตะลุย ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (261019)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 18,888
รหัสทัวร์ THB15-HX-HK-11MAY-26OCT19
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน HX
ฮ่องกง – หาดรีพัลส์เบย์ – วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา)
สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) รวมค่าเข้าแล้ว
ศูนย์หยกและสมุนไพร – Jewelry Factory
วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว
อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,888-24,888 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง – หาดรีพัลสเ์บย์– วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา)
X อาหาร อาหาร
  Day2 สวนสนกุฮ่องกงดิสนีย์แลนด์( เต็มวัน ) รวมค่าเข้าแล้ว
อาหาร X X
  Day3 ศูนย์หยกและสมุนไพร – Jewelry Factory – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน –สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง – หาดรีพัลสเ์บย์– วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา)
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : สวนสนกุฮ่องกงดิสนีย์แลนด์( เต็มวัน ) รวมค่าเข้าแล้ว
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 3
สถานที่ : ศูนย์หยกและสมุนไพร – Jewelry Factory – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน –สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ฮ่องกง : QE1HKG-HX001 ตะลุย ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (261019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ฮ่องกง : HKG10 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com