ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : HKG05 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา 3D2N (251019)
ทัวร์ฮ่องกง : HKG05 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา 3D2N (251019)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 16,999
รหัสทัวร์ THG15-HX-HK-30JUN-25OCT19
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน HX
กระเช้านองปิง– พระใหญ่นองปิงซิตี้เกท เอาท์เลท – ชมโชว์ แสง สี เสียง - ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (มีรถบริการรับส่ง ดิสนีย์แลนด์–โรงแรม) - เมืองฮ่องกง –วิคตอเรียพีค- รีพลัส เบย์ –วัดแชกงหมิว- ร้านจิวเวอรี่ –ร้านหยก- ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย - ดิวตี้ ฟรี
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กระเช้านองปิง– พระใหญ่นองปิงซิตี้เกท เอาท์เลท – ชมโชว์ แสง สี เสียง
X อาหาร X
  Day2 ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (มีรถบริการรับส่ง ดิสนีย์แลนด์–โรงแรม)
อาหาร X X
  Day3 เมืองฮ่องกง –วิคตอเรียพีค- รีพลัส เบย์ –วัดแชกงหมิว- ร้านจิวเวอรี่–ร้านหยก- ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย - ดิวตี้ ฟรี- เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กระเช้านองปิง– พระใหญ่นองปิงซิตี้เกท เอาท์เลท – ชมโชว์ แสง สี เสียง
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 2
สถานที่ : ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (มีรถบริการรับส่ง ดิสนีย์แลนด์–โรงแรม)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองฮ่องกง –วิคตอเรียพีค- รีพลัส เบย์ –วัดแชกงหมิว- ร้านจิวเวอรี่–ร้านหยก- ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย - ดิวตี้ ฟรี- เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ฮ่องกง : HKG05 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา 3D2N (251019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ฮ่องกง : HKG10 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com