ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : HKG02 ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 3D2N (271019)
ทัวร์ฮ่องกง : HKG02 ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 3D2N (271019)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 13,989
รหัสทัวร์ THG15-CX-HK-9-27OCT19
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน CX
ดิสนีย์แลนด์- เมืองเซินเจิ้น -วัดกวนอู - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ
–ร้านหยก – ร้านยางพารา– ร้านยา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
– ชมโชว์น้ำพุ พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง และ ไวน์แดง
- เมืองฮ่องกง -วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน - รีพลัส เบย์ 
- โรงงานเครื่องประดับ –ร้านหยก – อเวนิว ออฟ สตาร์
- ถนนนาธาน - ย่านจิมซาจุ่ย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)– เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - ดิสนีย์แลนด์- เมืองเซินเจิ้น
X X X
  Day2 เมืองเซินเจิ้น -วัดกวนอู - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ–ร้านหยก – ร้านยางพารา– ร้านยา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์– ชมโชว์น้ำพุ พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง และ ไวน์แดง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองเซินเจิ้น - เมืองฮ่องกง -วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน - รีพลัส เบย์ - โรงงานเครื่องประดับ –ร้านหยก – อเวนิว ออฟ สตาร์- ถนนนาธาน - ย่านจิมซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) พิเศษ !! เมนูห่านย่าง
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)– เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - ดิสนีย์แลนด์- เมืองเซินเจิ้น
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองเซินเจิ้น -วัดกวนอู - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ–ร้านหยก – ร้านยางพารา– ร้านยา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์– ชมโชว์น้ำพุ พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง และ ไวน์แดง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองเซินเจิ้น - เมืองฮ่องกง -วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน - รีพลัส เบย์ - โรงงานเครื่องประดับ –ร้านหยก – อเวนิว ออฟ สตาร์- ถนนนาธาน - ย่านจิมซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) พิเศษ !! เมนูห่านย่าง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ฮ่องกง : HKG02 ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 3D2N (271019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ฮ่องกง : HKG10 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com