ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : HH1-CX Special Shop ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน พักฮ่องกง 2 คืน (251019)
ทัวร์ฮ่องกง : HH1-CX Special Shop ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน พักฮ่องกง 2 คืน (251019)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 13,999
รหัสทัวร์ THW2-CX-HK-14JUN-25OCT19
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน CX
ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค -หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-เลดี้ย์ มาร์เก็ต -วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย -Symphony of Lights- อิสระตามอัธยาศัย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-เลดี้ย์ มาร์เก็ต
X อาหาร X
  Day2 ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย -Symphony of Lights
อาหาร อาหาร X
  Day3 อิสระตามอัธยาศัย-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-เลดี้ย์ มาร์เก็ต
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 2
สถานที่ : ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย -Symphony of Lights
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : อิสระตามอัธยาศัย-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ฮ่องกง : HH1-CX Special Shop ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน พักฮ่องกง 2 คืน (251019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ฮ่องกง : HKG10 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com