ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : HC2-CX Finale 3 City ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน (251019)
ทัวร์ฮ่องกง : HC2-CX Finale 3 City ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน (251019)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า จูไห่
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 11,999
รหัสทัวร์ THW2-CX-HK-14JUN-25OCT19
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน CX
ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หลอหวู่-ร้านบัวหิมะ-หยก-ยางพารา -จูไห่-สวนหยวนหมิง-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-นั่งรถข้ามสะพาน -ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งถนนนาธาน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หลอหวู่
X X อาหาร
  Day2 เซินเจิ้น-ร้านบัวหิมะ-หยก-ยางพารา-จูไห่-สวนหยวนหมิง-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 จูไห่-นั่งรถข้ามสะพาน-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หลอหวู่
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เซินเจิ้น-ร้านบัวหิมะ-หยก-ยางพารา-จูไห่-สวนหยวนหมิง-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : จูไห่-นั่งรถข้ามสะพาน-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ฮ่องกง : HC2-CX Finale 3 City ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน (251019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ฮ่องกง : HKG10 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com