ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : FUN 5 ฮ่องกง–กระเช้านองปิง-เซินเจิ้น-ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน (261019)
ทัวร์ฮ่องกง : FUN 5 ฮ่องกง–กระเช้านองปิง-เซินเจิ้น-ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน (261019)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 10,999
รหัสทัวร์ THG9-HX-HK-6JUL-26OCT19
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน HX
ฮ่องกง– กระเช้านองปิง- วัดโป่หลิน
- ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต -สะพานชิงหม่า- เซินเจิ้น (รถไฟ)
-วัดกวนอู- พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ร้านบัวหิมะ
- ศูนย์หยก- โรงงานผ้าไหม -หลอหวู่ ช้อปปิ้ง
- Shekou Sea World (สือโข่วซีส์เวิล์ด) 
- วัดเชอกุง- โรงงานจิวเวอร์รี่- ร้านสมุนไพร
- วัดทินฮ่าว-วัดกวนอิมยืมเงิน- ถนนนาธาน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ- ฮ่องกง– กระเช้านองปิง- วัดโป่หลิน- ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต -สะพานชิงหม่า- เซินเจิ้น (รถไฟ)
X X อาหาร
  Day2 วัดกวนอู- พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ร้านบัวหิมะ- ศูนย์หยก- โรงงานผ้าไหม -หลอหวู่ ช้อปปิ้ง- Shekou Sea World (สือโข่วซีส์เวิล์ด)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ฮ่องกง (รถไฟ)- วัดเชอกุง- โรงงานจิวเวอร์รี่- ร้านสมุนไพร- วัดทินฮ่าว-วัดกวนอิมยืมเงิน- ถนนนาธาน- ฮ่องกง– กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ- ฮ่องกง– กระเช้านองปิง- วัดโป่หลิน- ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต -สะพานชิงหม่า- เซินเจิ้น (รถไฟ)
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : วัดกวนอู- พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ร้านบัวหิมะ- ศูนย์หยก- โรงงานผ้าไหม -หลอหวู่ ช้อปปิ้ง- Shekou Sea World (สือโข่วซีส์เวิล์ด)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฮ่องกง (รถไฟ)- วัดเชอกุง- โรงงานจิวเวอร์รี่- ร้านสมุนไพร- วัดทินฮ่าว-วัดกวนอิมยืมเงิน- ถนนนาธาน- ฮ่องกง– กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ฮ่องกง : FUN 5 ฮ่องกง–กระเช้านองปิง-เซินเจิ้น-ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน (261019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com