ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : CTSCX1 ฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (231019)
ทัวร์ฮ่องกง : CTSCX1 ฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (231019)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 27,900
รหัสทัวร์ THC2-CX-HK-11JUL-23OCT19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน CX
ฮ่องกง – นองปิง-วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – นั่งรถบัสสู่ฮ่องกง – Symphony of Light -วัดแชกงหมิว –วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์–ฮ่องกงจิวลี่–อสิระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย -กระเช้านองปิงStandard–ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง City Gate
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ -ฮ่องกง – นองปิง
X อาหาร X
  Day2 วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – นั่งรถบัสสู่ฮ่องกง – Symphony of Light
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 วัดแชกงหมิว –วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์–ฮ่องกงจิวลี่–อสิระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
อาหาร อาหาร X
  Day4 กระเช้านองปิงStandard–ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง City Gate –กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ -ฮ่องกง – นองปิง
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 2
สถานที่ : วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – นั่งรถบัสสู่ฮ่องกง – Symphony of Light
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วัดแชกงหมิว –วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์–ฮ่องกงจิวลี่–อสิระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : กระเช้านองปิงStandard–ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง City Gate –กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ฮ่องกง : CTSCX1 ฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (231019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ฮ่องกง : HKG10 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com