ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG04 MS มหัศจรรย์ HONGKONG 3 วัน 2 คืน (241019)
ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG04 MS มหัศจรรย์ HONGKONG 3 วัน 2 คืน (241019)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 13,900
รหัสทัวร์ THB11-MS-HK-6JUN-24OCT19
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน MS
ฮ่องกง- อิสระเต็มวัน ณ โอเชี่ยน ปาร์ค -วัดแชกงหมิว -วัดหวังต้าเซียน -จิวเวอร์รี่ -อิสระช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ –ฮ่องกง
X X X
  Day2 อิสระเต็มวัน ณ โอเชี่ยน ปาร์ค
อาหาร X X
  Day3 วัดแชกงหมิว -วัดหวังต้าเซียน -จิวเวอร์รี่ -อิสระช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย–กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ –ฮ่องกง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อิสระเต็มวัน ณ โอเชี่ยน ปาร์ค
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 3
สถานที่ : วัดแชกงหมิว -วัดหวังต้าเซียน -จิวเวอร์รี่ -อิสระช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย–กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG04 MS มหัศจรรย์ HONGKONG 3 วัน 2 คืน (241019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com