ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อเมริกา : WCX5011S อเมริกาตะวันตก (YELLOW STONE ) 11 วัน 8 คืน (180620)
ทัวร์อเมริกา : WCX5011S อเมริกาตะวันตก (YELLOW STONE ) 11 วัน 8 คืน (180620)
เส้นทาง ทัวร์อเมริกา ลาสเวกัส
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์อเมริกา ลอสแอนเจลิส
ราคาเริ่มต้น 127,900
รหัสทัวร์ THW6-CX-US-27MAR-18JUN20
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน CX
ซีแอตเติล(สหรัฐ อเมริกา) - บัฟฟาโล่ 
ตลาดไพน์ เพลส - ร้านสตาร์บั๊ค แห่งแรก 
หอคอยสเปซ นีดเดิ้ล - เดวิลส์ ทาวเวอร์ 
บอซแมน(เยลโล่ สโตน์) - จิลเลตต์ 
อุทยานแห่งชาติ เยลโล่ สโตน 
น้ำพุร้อนแมมมอธ น้ำพุร้อนโอลด์เฟธฟูล
จุดชมวิวทะเลสาบเยลโล่ สโตนเวสต์ ทรัมป์ ไกเซอร์
เวสต์ เยลโล่ สโตน - แรพิด ซิตี้
อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีทอน 
เขื่อนบัฟฟาโล่ บิลล์ – โคดี้
อุทยานป่าแห่งชาติแบล็ค ฮิลล์
เครซี่ ฮอร์ส - เดนเวอร์ – ลาส เวกัส 
เมาท์ รัชมอร์(หน้าผาประธานาธิบดี)
เมืองเชเยน - ชมแสงสีเสียง
แกรนด์แคนยอน – Sky Walk 
เขื่อนฮูเวอร์ - ลอส แองเจลิส 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ซีแอตเติล(สหรัฐ อเมริกา)
X X X
  Day2 ซีแอตเติ้ล – ตลาดไพน์ เพลส – ร้านสตาร์บั๊ค แห่งแรก - หอคอยสเปซ นีดเดิ้ล – บอซแมน(เยลโล่ สโตน์)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 อุทยานแห่งชาติ เยลโล่ สโตน – น้ำพุร้อนแมมมอธ น้ำพุร้อนโอลด์เฟธฟูล - จุดชมวิวทะเลสาบเยลโล่ สโตนเวสต์ ทรัมป์ ไกเซอร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เวสต์ เยลโล่ สโตน – อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีทอน - เขื่อนบัฟฟาโล่ บิลล์ – โคดี้
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 โคดี้ – บัฟฟาโล่ – จิลเลตต์ – เดวิลส์ ทาวเวอร์ – แรพิด ซิตี้
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 แรพิด ซิตี้ – อุทยานป่าแห่งชาติแบล็ค ฮิลล์ – เครซี่ ฮอร์ส - เมาท์ รัชมอร์(หน้าผาประธานาธิบดี) – เมืองเชเยน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เชเยน – เดนเวอร์ – ลาส เวกัส – ชมแสงสีเสียง
อาหาร อาหาร X
  Day8 ลาส เวกัส – แกรนด์แคนยอน – Sky Walk – เขื่อนฮูเวอร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 ลาส เวกัส – ลอส แองเจลิส – ชมเมือง – สนามบิน – ฮ่องกง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day10 อยู่ระหว่างบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล
X X X
  Day11 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ซีแอตเติล(สหรัฐ อเมริกา)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ซีแอตเติ้ล – ตลาดไพน์ เพลส – ร้านสตาร์บั๊ค แห่งแรก - หอคอยสเปซ นีดเดิ้ล – บอซแมน(เยลโล่ สโตน์)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติ เยลโล่ สโตน – น้ำพุร้อนแมมมอธ น้ำพุร้อนโอลด์เฟธฟูล - จุดชมวิวทะเลสาบเยลโล่ สโตนเวสต์ ทรัมป์ ไกเซอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เวสต์ เยลโล่ สโตน – อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีทอน - เขื่อนบัฟฟาโล่ บิลล์ – โคดี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : โคดี้ – บัฟฟาโล่ – จิลเลตต์ – เดวิลส์ ทาวเวอร์ – แรพิด ซิตี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : แรพิด ซิตี้ – อุทยานป่าแห่งชาติแบล็ค ฮิลล์ – เครซี่ ฮอร์ส - เมาท์ รัชมอร์(หน้าผาประธานาธิบดี) – เมืองเชเยน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เชเยน – เดนเวอร์ – ลาส เวกัส – ชมแสงสีเสียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : ลาส เวกัส – แกรนด์แคนยอน – Sky Walk – เขื่อนฮูเวอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : ลาส เวกัส – ลอส แองเจลิส – ชมเมือง – สนามบิน – ฮ่องกง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 10
สถานที่ : อยู่ระหว่างบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล
อาหาร : X  X  X
วัน 11
สถานที่ : ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อเมริกา : WCX5011S อเมริกาตะวันตก (YELLOW STONE ) 11 วัน 8 คืน (180620)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อเมริกาขายดี
ทัวร์อเมริกา : GQ3JFK-CI001 FALL IN LOVE WITH USA 8 DAYS 5 NIGHTS (110420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 63,900
ทัวร์อเมริกา : WWV10 อเมริกาตะวันออก 10 วัน (101020)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 155,000
ทัวร์อเมริกา : WWV11 อเมริกาตะวันตก 9 วัน (171020)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 135,000
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com