ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อเมริกา : WCX5010S อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ทะเลสาบทาโฮ โยเซมิติ ลาสเวกัส ลอส แองเจลิส 10 วัน 7 คืน (100420)
ทัวร์อเมริกา : WCX5010S อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ทะเลสาบทาโฮ โยเซมิติ ลาสเวกัส ลอส แองเจลิส 10 วัน 7 คืน (100420)
เส้นทาง ทัวร์อเมริกา ซานฟรานซิสโก
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์อเมริกา ลอสแอนเจลิส
ทัวร์อเมริกา ลาสเวกัส
ราคาเริ่มต้น 92,900
รหัสทัวร์ THW6-CX-US-10APR-19APR20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน CX
ซาน ฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพีค 
ลอมบาร์ด สตรีท – รถรางชมเมือง 
ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก  
สะพานโกลเดนเกรท – คาร์สัน  ซิตี้  
คาร์สัน – ล่องเรือทะเลสาบทาโฮ 
โมเดสโต้ - โยเซมิติ – เฟรสโน่
เฟรสโน – ลาส เวกัส - เขื่อนฮูเวอร์ 
ลาสเวกัส พรีเมี่ยม เอ้าเลท
อิสระชมเมือง ชมไฟยามค่ำคืน
อุทยานแห่งชาติ แกรนด์แคนยอน 
ลอสแองเจลิส – ซิทาเดล เอาท์เลท 
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ซาน ฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพีค – ลอมบาร์ด สตรีท – รถรางชมเมือง
X X อาหาร
  Day2 ซาน ฟรานซิสโก – ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก – ชมเมือง - สะพานโกลเดนเกรท – คาร์สัน ซิตี้
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 คาร์สัน – ล่องเรือทะเลสาบทาโฮ – โมเดสโต้
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 โมเดสโต – โยเซมิติ – เฟรสโน่
อาหาร X อาหาร
  Day5 เฟรสโน – ลาส เวกัส – ลาสเวกัส พรีเมี่ยม เอ้าเลท - อิสระชมเมือง ชมไฟยามค่ำคืน
อาหาร อาหาร X
  Day6 ลาสเวกัส – เขื่อนฮูเวอร์ – อุทยานแห่งชาติ แกรนด์แคนยอน – ลาส เวกัส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ลาสเวกัส – ลอสแองเจลิส – ซิทาเดล เอาท์เลท
อาหาร อาหาร X
  Day8 ลอสแองเจลิส – ชมเมือง – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – สนามบิน
อาหาร X อาหาร
  Day9 ลอส แองเจลลิส – ฮ่องกง
X X X
  Day10 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ซาน ฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพีค – ลอมบาร์ด สตรีท – รถรางชมเมือง
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ซาน ฟรานซิสโก – ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก – ชมเมือง - สะพานโกลเดนเกรท – คาร์สัน ซิตี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : คาร์สัน – ล่องเรือทะเลสาบทาโฮ – โมเดสโต้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โมเดสโต – โยเซมิติ – เฟรสโน่
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เฟรสโน – ลาส เวกัส – ลาสเวกัส พรีเมี่ยม เอ้าเลท - อิสระชมเมือง ชมไฟยามค่ำคืน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : ลาสเวกัส – เขื่อนฮูเวอร์ – อุทยานแห่งชาติ แกรนด์แคนยอน – ลาส เวกัส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ลาสเวกัส – ลอสแองเจลิส – ซิทาเดล เอาท์เลท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : ลอสแองเจลิส – ชมเมือง – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : ลอส แองเจลลิส – ฮ่องกง
อาหาร : X  X  X
วัน 10
สถานที่ : ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อเมริกา : WCX5010S อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ทะเลสาบทาโฮ โยเซมิติ ลาสเวกัส ลอส แองเจลิส 10 วัน 7 คืน (100420)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อเมริกาขายดี
ทัวร์อเมริกา : GQ3JFK-CI001 FALL IN LOVE WITH USA 8 DAYS 5 NIGHTS (110420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 63,900
ทัวร์อเมริกา : WWV10 อเมริกาตะวันออก 10 วัน (101020)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 155,000
ทัวร์อเมริกา : WWV11 อเมริกาตะวันตก 9 วัน (171020)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 135,000
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com