ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อเมริกา : WCX5009S อเมริกาตะวันตก 9 วัน CX [SFO-LAX] (291219)
ทัวร์อเมริกา : WCX5009S  อเมริกาตะวันตก 9 วัน CX [SFO-LAX] (291219)
เส้นทาง ทัวร์อเมริกา ลาสเวกัส
ทัวร์อเมริกา ลอสแอนเจลิส
ทัวร์อเมริกา ซานฟรานซิสโก
ทัวร์อเมริกา
ราคาเริ่มต้น 99,900
รหัสทัวร์ THW6-CX-US-29DEC-6JAN20
ระยะเวลา 9วัน 6คืน
สายการบิน CX
 นำท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวซานฟรานซิสโก พร้อมเก็บภาพสะพานโกลเด้น เกท
สัมผัสความงดงามของ “ทะเลสาบทาโฮ” พร้อมชมทิวทัศน์ของภูเขาอันสวยงาม 
นำท่านชม อุทยานแห่งชาติ DEATH VALLEY ซึ่งถูกจัดอันดับเป็นที่แห้งแล้ง และอยู่ต่ำที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ
เข้าชม อุทยานแกรนด์แคนยอน สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก 
สนุกสนานกับเครื่องเล่นมากมาย ณ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ซาน ฟรานซิสโก -ยอดเขาทวินพีค
X X อาหาร
  Day2 ซาน ฟรานซิสโก – ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก – ทะเลสาบทาโฮ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ล่องเรือทะเลสาบทาโฮ – ทะเลสาบโมโน – บิชอป
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 อุทยานแห่งชาติ DEATH VALLEY – ลาส เวกัส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ลาสเวกัส – ชมเขื่อนยักษ์ฮูเวอร์แดม – แกรนด์แคนยอน – SKYWALK
อาหาร X X
  Day6 ลาสเวกัส – ลอสแองเจลิส – ซิทาเดล เอาท์เลท
อาหาร อาหาร X
  Day7 ลอสแองเจลิส – ชมเมือง – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – สนามบิน
อาหาร X อาหาร
  Day8 *** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ***
X X X
  Day9 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ซาน ฟรานซิสโก -ยอดเขาทวินพีค
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ซาน ฟรานซิสโก – ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก – ทะเลสาบทาโฮ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ล่องเรือทะเลสาบทาโฮ – ทะเลสาบโมโน – บิชอป
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติ DEATH VALLEY – ลาส เวกัส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ลาสเวกัส – ชมเขื่อนยักษ์ฮูเวอร์แดม – แกรนด์แคนยอน – SKYWALK
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : ลาสเวกัส – ลอสแองเจลิส – ซิทาเดล เอาท์เลท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : ลอสแองเจลิส – ชมเมือง – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : *** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ***
อาหาร : X  X  X
วัน 9
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
29 ธ.ค. 62 - 06 ม.ค. 63
99,900
135,800
95,900
95,900
95,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อเมริกา : WCX5009S อเมริกาตะวันตก 9 วัน CX [SFO-LAX] (291219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อเมริกาขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์อเมริกา : GQ3JFK-MU001 Say Hi Big Apple And Toronto City 11 DAYS 7 NIGHTS (251219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 77,900

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์อเมริกา : GQ3EWR-CA001 EAST USA Gotham City And Niagara Fall 9 DAYS 6 NIGHTS (271219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 81,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com