ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อเมริกาใต้ : Galapagos Nature Trip 11 Days (090420)
ทัวร์อเมริกาใต้ : Galapagos Nature Trip 11 Days (090420)
เส้นทาง ทัวร์อเมริกาใต้
ราคาเริ่มต้น 255,000
รหัสทัวร์ THD3-KL-SA-26DEC19-9APR20
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน KL
กรุงอัมสเตอดัม - กีโต้ (เอกวาดอร์)-กี้โต้ - หมู่เกาะกาลาปากอส 
- เขตพิทักษ์พันธุ์เต่ายักษ์ - อุโมงค์ ลาวา - สถานีวิจัยชาร์ล ดาร์วิน
-กาลาปากอส - หมู่เกาะบาร์โตโลมี(Bartolome Island) 
- หมู่เกาะพลาซ่า (Plazas Island)- หมู่เกาะซานตาเฟ
- เกาะซีมัวร์เหนือ- กวายากิล - บินสู่กรุงอัมสเตอดัม(เนเธอร์แลนด์)
- อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง - เรดไลท์ -ล่องเรือหลังคากระจก 
- สถาบันเจียระไนเพชร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงอัมสเตอดัม (เนเธอร์แลนด์)
X X อาหาร
  Day2 กรุงอัมสเตอดัม - กีโต้ (เอกวาดอร์)
อาหาร X อาหาร
  Day3 กี้โต้ - หมู่เกาะกาลาปากอส - เขตพิทักษ์พันธุ์เต่ายักษ์ - อุโมงค์ ลาวา - สถานีวิจัยชาร์ล ดาร์วิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 กาลาปากอส - หมู่เกาะบาร์โตโลมี(Bartolome Island)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 กาลาปากอส - หมู่เกาะพลาซ่า (Plazas Island)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 กาลาปากอส - หมู่เกาะซานตาเฟ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 กาลาปากอส - เกาะซีมัวร์เหนือ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 กาลาปากอส - กวายากิล - บินสู่กรุงอัมสเตอดัม(เนเธอร์แลนด์)
อาหาร X อาหาร
  Day9 กรุงอัมสเตอดัม - อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง - เรดไลท์
X X อาหาร
  Day10 ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  Day11 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงอัมสเตอดัม (เนเธอร์แลนด์)
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : กรุงอัมสเตอดัม - กีโต้ (เอกวาดอร์)
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : กี้โต้ - หมู่เกาะกาลาปากอส - เขตพิทักษ์พันธุ์เต่ายักษ์ - อุโมงค์ ลาวา - สถานีวิจัยชาร์ล ดาร์วิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : กาลาปากอส - หมู่เกาะบาร์โตโลมี(Bartolome Island)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : กาลาปากอส - หมู่เกาะพลาซ่า (Plazas Island)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : กาลาปากอส - หมู่เกาะซานตาเฟ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : กาลาปากอส - เกาะซีมัวร์เหนือ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : กาลาปากอส - กวายากิล - บินสู่กรุงอัมสเตอดัม(เนเธอร์แลนด์)
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : กรุงอัมสเตอดัม - อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง - เรดไลท์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 10
สถานที่ : ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 11
สถานที่ : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อเมริกาใต้ : Galapagos Nature Trip 11 Days (090420)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อเมริกาใต้ขายดี
ทัวร์อเมริกาใต้ : Exotic Latin America Brazil-Peru 11D7N (070320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 239,900
ทัวร์อเมริกาใต้ : Galapagos Nature Trip 11 Days (090420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 255,000
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com