ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อเมริกาใต้ : 11 วัน เม็กซิโก – คิวบา (181019)
ทัวร์อเมริกาใต้ : 11 วัน เม็กซิโก – คิวบา (181019)
เส้นทาง ทัวร์อเมริกาใต้
ราคาเริ่มต้น 149,900
รหัสทัวร์ THE9-TK-SA-13SEP-18OCT19
ระยะเวลา 11 วัน 7 คืน
สายการบิน TK
อิสตันบูล–เม็กซิโก ซิตี้ –เตโอติฮัวคัน 
–วิหารพระแม่มารีแห่งกัวดาลูป-เมริดา 
–อูซมาล– คาบาห์– ชิเชน อิทซา 
(เมืองมรดกโลกและ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่)
–เมืองโบราณตูลัม –แคนคูน–ฮาวานา
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพมหานคร–อิสตันบูล–เม็กซิโก ซิตี้ (พักค้าง 2 คืน)
X X X
  Day2 เม็กซิโกซิตี้ –เตโอติฮัวคัน –วิหารพระแม่มารีแห่งกัวดาลูป
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เม็กซิโกซิตี้
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมริดา –อูซมาล– คาบาห์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมริดา – ชิเชน อิทซา (เมืองมรดกโลกและ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ชิเชน อิทซา –เมืองโบราณตูลัม –แคนคูน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 แคนคูน –ฮาวานา (ประเทศคิวบา)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 ฮาวานา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 ฮาวานา -อิสตันบูล
อาหาร X X
  Day10 อิสตันบูล–กรุงเทพ
X อาหาร X
  Day11 กรุงเทพมหานคร
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร–อิสตันบูล–เม็กซิโก ซิตี้ (พักค้าง 2 คืน)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เม็กซิโกซิตี้ –เตโอติฮัวคัน –วิหารพระแม่มารีแห่งกัวดาลูป
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เม็กซิโกซิตี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมริดา –อูซมาล– คาบาห์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมริดา – ชิเชน อิทซา (เมืองมรดกโลกและ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ชิเชน อิทซา –เมืองโบราณตูลัม –แคนคูน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : แคนคูน –ฮาวานา (ประเทศคิวบา)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ฮาวานา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : ฮาวานา -อิสตันบูล
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : อิสตันบูล–กรุงเทพ
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 11
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อเมริกาใต้ : 11 วัน เม็กซิโก – คิวบา (181019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อเมริกาใต้ขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com