ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อิหร่าน : GQ3IKA-W5001 อิหร่าน The Great of Persia 7 DAYS 4 NIGHTS (181019)
ทัวร์อิหร่าน : GQ3IKA-W5001 อิหร่าน The Great of Persia 7 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เส้นทาง ทัวร์อิหร่าน
ราคาเริ่มต้น 39,900
รหัสทัวร์ THB15-W5-IR-13SEP-18OCT19
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน W5
เตหะราน – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 
–พระราชวังโกเลสตาน – พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย 
- หอคอยมิลาด ทาว์เวอร์ – ชีราช– สุเหร่าสีชมพู 
- เปอร์เซโพลิส – เนโครโพลิส - อิสฟาฮาน
– จัตุรัสอิหม่าม – มัสยิดอิหม่าม 
- มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ - พระราชวังอาลีคาปู
- พระราชวังเซเฮล โชตุน – วิหารแวงค์ 
- สะพานคาจู– อับยาเน่ห์ - ทะเลเกลือ 
- คาซาน -คฤหาสน์เศรษฐี - โบรูเจอร์ดี เฮาส์ 
– สวนฟิน - เตหะราน – ร้าน ทาวาโซ่
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ
X X X
  Day2 เตหะราน – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ –พระราชวังโกเลสตาน – พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย - หอคอยมิลาด ทาว์เวอร์ – ชีราช(บินภายใน)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ชีีราช – สุเหร่าสีชมพู - เปอร์เซโพลิส – เนโครโพลิส - อิสฟาฮาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 อิสฟาฮาน – จัตุรัสอิหม่าม – มัสยิดอิหม่าม - มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ - พระราชวังอาลีคาปู- พระราชวังเซเฮล โชตุน – วิหารแวงค์ - สะพานคาจู
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 อิสฟาฮาน – อับยาเน่ห์ - ทะเลเกลือ - คาซาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 คาชาน -คฤหาสน์เศรษฐี - โบรูเจอร์ดี เฮาส์ – สวนฟิน - เตหะราน – ร้าน ทาวาโซ่ – สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  Day7 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เตหะราน – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ –พระราชวังโกเลสตาน – พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย - หอคอยมิลาด ทาว์เวอร์ – ชีราช(บินภายใน)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ชีีราช – สุเหร่าสีชมพู - เปอร์เซโพลิส – เนโครโพลิส - อิสฟาฮาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อิสฟาฮาน – จัตุรัสอิหม่าม – มัสยิดอิหม่าม - มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ - พระราชวังอาลีคาปู- พระราชวังเซเฮล โชตุน – วิหารแวงค์ - สะพานคาจู
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อิสฟาฮาน – อับยาเน่ห์ - ทะเลเกลือ - คาซาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : คาชาน -คฤหาสน์เศรษฐี - โบรูเจอร์ดี เฮาส์ – สวนฟิน - เตหะราน – ร้าน ทาวาโซ่ – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อิหร่าน : GQ3IKA-W5001 อิหร่าน The Great of Persia 7 DAYS 4 NIGHTS (181019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อิหร่านขายดี
ทัวร์อิหร่าน : IRA-UM8D-W5 THE ULTIMATE IN IRAN BY W5 8D5N (301219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 45,999
ทัวร์อิหร่าน : IRA-UM8D-W5 THE ULTIMATE IN IRAN 8D5N (301219)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 46,888
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com