ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อินเดีย : ZDEL01 อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5D3N (เลสโก ภารตะ) (131219)
ทัวร์อินเดีย : ZDEL01 อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5D3N (เลสโก ภารตะ) (131219)
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 19,999
รหัสทัวร์ THZ1-TG-IN-13JUL-13DEC19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน TG
เมืองเดลี - เมืองชัยปุระ-ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล -เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท - ทัชมาฮาล - เมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองชัยปุระ
X อาหาร อาหาร
  Day2 ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ทัชมาฮาล - เมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท - ท่าอากาศยานนานาชาติ อินทิรา คานธี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองชัยปุระ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ทัชมาฮาล - เมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท - ท่าอากาศยานนานาชาติ อินทิรา คานธี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อินเดีย : ZDEL01 อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5D3N (เลสโก ภารตะ) (131219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อินเดียขายดี
ทัวร์อินเดีย : CHECK IN ชัยปุระ 4 วัน 2 คืน (060320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 22,200
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com