ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อินเดีย : WONDERFUL สิกขิม ดาร์จีลิ่ง 9 วัน 7 คืน (081119)
ทัวร์อินเดีย : WONDERFUL สิกขิม ดาร์จีลิ่ง 9 วัน 7 คืน (081119)
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 45,000
รหัสทัวร์ THH1-6E-IN-18OCT-8NOV19
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
สายการบิน 6E
กัลกัตตา - สีลิกูรี  (บักโดกรา)
เมืองดาร์จีลิ่ง-เมืองกังต๊อก
ทะเลสาบฌางโก-คเณศต็อก
หมู่บ้านลาชุง-หุบเขายุมถัง
หุบเขาแห่งดอกไม้
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – กัลกัตตา
X X X
  Day2 กัลกัตตา – สีลิกูรี (บักโดกรา) – เมืองดาร์จีลิ่ง
อาหาร X อาหาร
  Day3 เมืองดาร์จีลิ่ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองดาร์จีลิ่ง-เมืองกังต๊อก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองกังต๊อก-ทะเลสาบฌางโก-คเณศต็อก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เมืองกังต๊อก-หมู่บ้านลาชุง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 หมู่บ้านลาชุง-หุบเขายุมถัง หุบเขาแห่งดอกไม้-เมืองกังต๊อก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 เมืองกังต๊อก-สิริกูรี(บักโดกรา)-กัลกัตต้า-กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
  Day9 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา เที่ยงคืน)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – กัลกัตตา
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กัลกัตตา – สีลิกูรี (บักโดกรา) – เมืองดาร์จีลิ่ง
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองดาร์จีลิ่ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองดาร์จีลิ่ง-เมืองกังต๊อก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองกังต๊อก-ทะเลสาบฌางโก-คเณศต็อก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองกังต๊อก-หมู่บ้านลาชุง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : หมู่บ้านลาชุง-หุบเขายุมถัง หุบเขาแห่งดอกไม้-เมืองกังต๊อก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เมืองกังต๊อก-สิริกูรี(บักโดกรา)-กัลกัตต้า-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา เที่ยงคืน)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
08 - 16 พ.ย. 62
45,000
57,000
-
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อินเดีย : WONDERFUL สิกขิม ดาร์จีลิ่ง 9 วัน 7 คืน (081119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อินเดียขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com