ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อินเดีย : VIEWFD02 VIEW INDIA 8 วัน 7 คืน (190320)
ทัวร์อินเดีย : VIEWFD02 VIEW INDIA 8 วัน 7 คืน (190320)
เส้นทาง ทัวร์เนปาล
ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 29,999
รหัสทัวร์ THV7-FD-IN-5MAR-19MAR20
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
สายการบิน FD
พุทธคยา - ราชคฤห์ - นาลันทา 
เขาคิชกูฎ - มหาวิทยาลัยนาลันทา
หลวงพ่อพระองค์ดำ - ปัตนะ - เวสาลี 
กุสินารา - ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
สถูปบบรรจุบรมสารีรกธาตุ พาราณสี 
กูฎาศาลาป่มหาวัน - วัดวาฬุการาม  
ลุมพินี - สาวัตถี - คฤหาสน์องคุลีมาล 
สถานที่ประสูติเจ้าชายสิทธิธัตถะ 
วัดเชตวันมหาวิหาร – พระมูลคันธกุฎี 
ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ / สนามบินคยา
X อาหาร อาหาร
  Day2 พุทธคยา / ราชคฤห์ / นาลันทา : เขาคิชกูฎ-มหาวิทยาลัยนาลันทา- หลวงพ่อพระองค์ดำ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ปัตนะ / เวสาลี / กุสินารา : ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ /สถูปบบรรจุบรมสารีรกธาตุ - กูฎาศาลาป่มหาวัน - วัดวาฬุการาม
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 กุสินารา (ประเทศอินเดีย) / ลุมพินี (ประเทศเนปาล)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ลุมพินี (ประเทศเนปาล) / พาราณสี (ประเทศอินเดีย) : สถานที่ประสูติเจ้าชายสิทธิธัตถะ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 สาวัตถี / พาราณสี : คฤหาสน์องคุลีมาล - วัดเชตวันมหาวิหาร – พระมูลคันธกุฎี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 พาราณสี / กรุงเทพฯ : ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - พุทธคยา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 สนามบินนานาชาติเมืองคยา / สนามบินดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ / สนามบินคยา
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : พุทธคยา / ราชคฤห์ / นาลันทา : เขาคิชกูฎ-มหาวิทยาลัยนาลันทา- หลวงพ่อพระองค์ดำ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ปัตนะ / เวสาลี / กุสินารา : ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ /สถูปบบรรจุบรมสารีรกธาตุ - กูฎาศาลาป่มหาวัน - วัดวาฬุการาม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : กุสินารา (ประเทศอินเดีย) / ลุมพินี (ประเทศเนปาล)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ลุมพินี (ประเทศเนปาล) / พาราณสี (ประเทศอินเดีย) : สถานที่ประสูติเจ้าชายสิทธิธัตถะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : สาวัตถี / พาราณสี : คฤหาสน์องคุลีมาล - วัดเชตวันมหาวิหาร – พระมูลคันธกุฎี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : พาราณสี / กรุงเทพฯ : ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - พุทธคยา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : สนามบินนานาชาติเมืองคยา / สนามบินดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อินเดีย : VIEWFD02 VIEW INDIA 8 วัน 7 คืน (190320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เนปาลขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com