ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อินเดีย : LOVELY KASHMIR TAJMAHAL 6 วัน 4 คืน (311219)
ทัวร์อินเดีย : LOVELY KASHMIR TAJMAHAL 6 วัน 4 คืน (311219)
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 29,900
รหัสทัวร์ THH1-AI-IN-17MAY-31DEC19
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน AI
เดลลี-เมืองอัครา-ศรีนาคา
หุบโซนามาร์ค-หุบกุลมาร์ค
สายการบิน : AIR INDIA (AI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 29,900-33,333 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – เดลลี (ประเทศอินเดีย)-เมืองอัครา
X X อาหาร
  Day2 อัครา (ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ด)-เดลลี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เดลลี – (แคชเมียร์ ) ศรีนาคา – หุบโซนามาร์ค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 (แคชเมียร์ ) หุบโซนามาร์ค – หุบกุลมาร์คศรีนาคา-ศรีนาคา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 (แคชเมียร์ ) หุบโซนามาร์ค – หุบกุลมาร์คศรีนาคา-ศรีนาคา
อาหาร อาหาร X
  Day6 สุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – เดลลี (ประเทศอินเดีย)-เมืองอัครา
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : อัครา (ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ด)-เดลลี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เดลลี – (แคชเมียร์ ) ศรีนาคา – หุบโซนามาร์ค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : (แคชเมียร์ ) หุบโซนามาร์ค – หุบกุลมาร์คศรีนาคา-ศรีนาคา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : (แคชเมียร์ ) หุบโซนามาร์ค – หุบกุลมาร์คศรีนาคา-ศรีนาคา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : สุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อินเดีย : LOVELY KASHMIR TAJMAHAL 6 วัน 4 คืน (311219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อินเดียขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com