ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อินเดีย : GQ2GAY-FD001 นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน (260120)
ทัวร์อินเดีย : GQ2GAY-FD001 นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน (260120)
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 19,999
รหัสทัวร์ THB15-FD-IN-27OCT19-26JAN20
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน FD
พุทธคยา - สถูปพุทธคยา - ต้นศรีมหาโพธิ์– เวสาลี
- วัดป่ามหาวัน - กุสินารา– มหาปรินิพพานสถูป - มกุฎพันธเจดีย์
- ลุมพินี(เนปาล)- สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช 
- วิหารมายาเทวี- พาราณสี-ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สารนารถ 
- สถูปเจาคันธี- ธรรมเมขสถูป - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - พุทธคยา - สถูปพุทธคยา - ต้นศรีมหาโพธิ์
X อาหาร อาหาร
  Day2 พุทธคยา – เวสาลี- วัดป่ามหาวัน - กุสินารา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 กุสินารา – มหาปรินิพพานสถูป - มกุฎพันธเจดีย์- ลุมพินี(เนปาล)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี- พาราณสี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สารนารถ - สถูปเจาคันธี- ธรรมเมขสถูป - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ – พุทธคยา
อาหาร อาหาร X
  Day6 พุทธคยา - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - พุทธคยา - สถูปพุทธคยา - ต้นศรีมหาโพธิ์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : พุทธคยา – เวสาลี- วัดป่ามหาวัน - กุสินารา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : กุสินารา – มหาปรินิพพานสถูป - มกุฎพันธเจดีย์- ลุมพินี(เนปาล)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี- พาราณสี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สารนารถ - สถูปเจาคันธี- ธรรมเมขสถูป - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ – พุทธคยา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : พุทธคยา - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อินเดีย : GQ2GAY-FD001 นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน (260120)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อินเดียขายดี
ทัวร์อินเดีย : CHECK IN ชัยปุระ 4 วัน 2 คืน (060320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 22,200
ทัวร์อินเดีย : CHECK IN ชัยปุระ 4 วัน 2 คืน (060320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 22,200
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com