ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อินเดีย : FT-SXR TG03C อินเดีย เที่ยวฟิน แคชเมียร์ เดลลี ทัชมาฮาล 7 วัน 4 คืน (041219)
ทัวร์อินเดีย : FT-SXR TG03C อินเดีย เที่ยวฟิน แคชเมียร์ เดลลี ทัชมาฮาล 7 วัน 4 คืน (041219)
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 29,900
รหัสทัวร์ THF4-TG-IN-12JUL-4DEC19
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
เดลลี-ศรีนาคา-พาฮาลแกม-กุลมาร์ค
ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิว-บ้านเรือ
โซนามาร์ค-สวนชาลิมาร์-สวนนิชาท
ล่องเรือสิคาร่า-ประตูชัย India Gate
อักรา-ป้อมอักรา-ทัชมาฮาล-ช้อปปิ้งจันปาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 29,900-31,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เดลลี
X X X
  Day2 เดลลี-ศรีนาคา-พาฮาลแกม
X อาหาร อาหาร
  Day3 พาฮาลแกม-กุลมาร์ค-ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิว-บ้านเรือ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ศรีนาคา-โซนามาร์ค-สวนชาลิมาร์-สวนนิชาท
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ล่องเรือสิคาร่า-ศรีนาคา-เดลลี-ประตูชัย India Gate-อักรา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ป้อมอักรา-ทัชมาฮาล-เดลลี-ช้อปปิ้งจันปาท-สนามบินเดลลี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เดลลี
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เดลลี-ศรีนาคา-พาฮาลแกม
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : พาฮาลแกม-กุลมาร์ค-ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิว-บ้านเรือ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ศรีนาคา-โซนามาร์ค-สวนชาลิมาร์-สวนนิชาท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ล่องเรือสิคาร่า-ศรีนาคา-เดลลี-ประตูชัย India Gate-อักรา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ป้อมอักรา-ทัชมาฮาล-เดลลี-ช้อปปิ้งจันปาท-สนามบินเดลลี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อินเดีย : FT-SXR TG03C อินเดีย เที่ยวฟิน แคชเมียร์ เดลลี ทัชมาฮาล 7 วัน 4 คืน (041219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อินเดียขายดี
ทัวร์อินเดีย : CHECK IN ชัยปุระ 4 วัน 2 คืน (060320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 22,200
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com