ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อินเดีย : FT-DEL TG01V อินเดีย เที่ยวฟิน มหาราชา มหารานี นครสีชมพู ชัยปุระ 4 วัน 1 คืน (311219)
ทัวร์อินเดีย : FT-DEL TG01V อินเดีย เที่ยวฟิน มหาราชา มหารานี นครสีชมพู ชัยปุระ 4 วัน 1 คืน (311219)
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 25,990
รหัสทัวร์ THF4-TG-IN-27-31DEC19
ระยะเวลา 4 วัน 1 คืน
สายการบิน TG
เดลลี– ชัยปุระ - พระราชวงัหลวงซิตี้พาเลส - ฮาวา มาฮาล ป้อมปราการแอมเบอร์– พระราชวังแอมเบอร์ – เดลลี– ช้อปปิ้งตลาดจันปาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เดลลี
X X X
  Day2 เดลลี– ชัยปุระ - พระราชวงัหลวงซิตี้พาเลส - ฮาวา มาฮาล
X อาหาร อาหาร
  Day3 ป้อมปราการแอมเบอร์– พระราชวังแอมเบอร์ – เดลลี– ช้อปปิ้งตลาดจันปาท
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 กทมฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เดลลี
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เดลลี– ชัยปุระ - พระราชวงัหลวงซิตี้พาเลส - ฮาวา มาฮาล
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ป้อมปราการแอมเบอร์– พระราชวังแอมเบอร์ – เดลลี– ช้อปปิ้งตลาดจันปาท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : กทมฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อินเดีย : FT-DEL TG01V อินเดีย เที่ยวฟิน มหาราชา มหารานี นครสีชมพู ชัยปุระ 4 วัน 1 คืน (311219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อินเดียขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com