ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อินเดีย : Charming รัฐราชาสถาน 8 วัน 6 คืน (010320)
ทัวร์อินเดีย : Charming รัฐราชาสถาน 8 วัน 6 คืน (010320)
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 39,900
รหัสทัวร์ THH1-AI-IN-21NOV19-1MAR20
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน AI
เดลลี - ชัยปุระ - บิคาเนอร์
จัยแซลเมียร์ (เมืองสีทอง)
จ๊อดปูร์ (โยธะปุระ)
เมืองรานัคปูร์-อูไดปูร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ - เดลลี - ชัยปุระ
X X X
  Day2 เมืองชัยปุระ (เมืองสีชมพู)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองชัยปุระ – บิคาเนอร์-จัยแซลเมียร์ (เมืองสีทอง)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 จัยแซลเมียร์ (เมืองสีทอง)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 จัยแซลเมียร์ - จ๊อดปูร์ (โยธะปุระ)(เมืองสีฟ้า)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 จ๊อดปูร์ (โยธะปุระ) - เมืองรานัคปูร์ –อูไดปูร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 อูไดปูร์ – เดลลี
อาหาร อาหาร X
  Day8 สุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - เดลลี - ชัยปุระ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองชัยปุระ (เมืองสีชมพู)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองชัยปุระ – บิคาเนอร์-จัยแซลเมียร์ (เมืองสีทอง)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : จัยแซลเมียร์ (เมืองสีทอง)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : จัยแซลเมียร์ - จ๊อดปูร์ (โยธะปุระ)(เมืองสีฟ้า)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : จ๊อดปูร์ (โยธะปุระ) - เมืองรานัคปูร์ –อูไดปูร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : อูไดปูร์ – เดลลี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : สุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
08 - 15 ก.พ. 63
45,200
54,700
45,200
-
-
01 - 08 มี.ค. 63
45,200
54,700
45,200
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อินเดีย : Charming รัฐราชาสถาน 8 วัน 6 คืน (010320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อินเดียขายดี
ทัวร์อินเดีย : CHECK IN ชัยปุระ 4 วัน 2 คืน (060320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 22,200
ทัวร์อินเดีย : CHECK IN ชัยปุระ 4 วัน 2 คืน (060320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 22,200
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com