ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อินเดีย : BT-GAY02 FD มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน (270120)
ทัวร์อินเดีย : BT-GAY02 FD มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน (270120)
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 24,900
รหัสทัวร์ THB11-FD-IN-4NOV19-27JAN20
ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
สายการบิน FD
พุทธคยา – พาราณสี  
ลุมพินี (เนปาล) - กุสินารา 
เวสาลี – ปัตนะ - นาลันทา
ราชคฤห์ – พุทธคยา
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – พุทธคยา
X อาหาร อาหาร
  Day2 พุทธคยา – พาราณสี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 พาราณสี – ลุมพินี (เนปาล)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ลุมพินี (เนปาล) – กุสินารา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 กุสินารา – เวสาลี – ปัตนะ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ปัตนะ – นาลันทา – ราชคฤห์ – พุทธคยา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 พุทธคยา – กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – พุทธคยา
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : พุทธคยา – พาราณสี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : พาราณสี – ลุมพินี (เนปาล)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ลุมพินี (เนปาล) – กุสินารา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : กุสินารา – เวสาลี – ปัตนะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ปัตนะ – นาลันทา – ราชคฤห์ – พุทธคยา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : พุทธคยา – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
25 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62
29,900
35,900
-
29,900
28,900
16 - 22 ธ.ค. 62
24,900
30,900
-
24,900
23,900
30 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63
27,900
33,900
-
27,900
26,900
13 - 19 ม.ค. 63
24,900
30,900
-
24,900
23,900
27 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63
25,900
31,900
-
25,900
24,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อินเดีย : BT-GAY02 FD มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน (270120)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อินเดียขายดี
ทัวร์อินเดีย : CHECK IN ชัยปุระ 4 วัน 2 คืน (060320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 22,200
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com