ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อินเดีย : BT-GAY02 FD มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน (270120)
ทัวร์อินเดีย : BT-GAY02 FD มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน (270120)
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 25,900
รหัสทัวร์ THB11-FD-IN-4NOV19-27JAN20
ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
สายการบิน FD
พุทธคยา– พาราณสี–ลุมพินี(เนปาล) –กุสินารา –เวสาลี – ปัตนะ – นาลันทา –ราชคฤห์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – พุทธคยา
X อาหาร อาหาร
  Day2 พุทธคยา– พาราณสี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 พาราณสี –ลุมพินี(เนปาล)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ลุมพินี(เนปาล) –กุสินารา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 กุสินารา–เวสาลี – ปัตนะ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ปัตนะ – นาลันทา –ราชคฤห์ – พุทธคยา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 พุทธคยา –กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – พุทธคยา
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : พุทธคยา– พาราณสี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : พาราณสี –ลุมพินี(เนปาล)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ลุมพินี(เนปาล) –กุสินารา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : กุสินารา–เวสาลี – ปัตนะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ปัตนะ – นาลันทา –ราชคฤห์ – พุทธคยา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : พุทธคยา –กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อินเดีย : BT-GAY02 FD มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน (270120)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อินเดียขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com