ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อินเดีย : BT-GAY01 FD มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน (310120)
ทัวร์อินเดีย : BT-GAY01 FD มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน (310120)
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 17,900
รหัสทัวร์ THB11-FD-IN-1NOV19-31JAN20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน FD
เมืองราชคฤห์ - เขาคิชฌกูฎ
วัดเวฬุวันมหาวิหาร-เมืองพาราณสี
สารนาถ - ล่องเรือแม่น้ำคงคา
ชมพิธีคงคาอารตี-ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น
พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ - สนามบินคยา - เมืองราชคฤห์ - เขาคิชฌกูฎ - วัดเวฬุวันมหาวิหาร
X อาหาร อาหาร
  Day2 เมืองราชคฤห์–เมืองพาราณสี –สารนาถ –ล่องเรือแม่น้ำคงคา –ชมพิธีคงคาอารตี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น - พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 สนามบินคยา - ดอนเมืองฯ (กรุงเทพ)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สนามบินคยา - เมืองราชคฤห์ - เขาคิชฌกูฎ - วัดเวฬุวันมหาวิหาร
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองราชคฤห์–เมืองพาราณสี –สารนาถ –ล่องเรือแม่น้ำคงคา –ชมพิธีคงคาอารตี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น - พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : สนามบินคยา - ดอนเมืองฯ (กรุงเทพ)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
13 - 16 ธ.ค. 62
18,900
22,900
-
18,900
17,900
20 - 23 ธ.ค. 62
19,900
23,900
-
19,900
18,900
27 - 30 ธ.ค. 62
19,900
23,900
-
19,900
18,900
29 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63
20,900
24,900
-
20,900
19,900
03 - 06 ม.ค. 63
18,900
22,900
-
18,900
17,900
10 - 13 ม.ค. 63
19,900
23,900
-
19,900
18,900
17 - 20 ม.ค. 63
18,900
22,900
-
18,900
17,900
24 - 27 ม.ค. 63
18,900
22,900
-
18,900
17,900
31 ม.ค. 63 - 03 ก.พ. 63
18,900
22,900
-
18,900
17,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อินเดีย : BT-GAY01 FD มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน (310120)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อินเดียขายดี
ทัวร์อินเดีย : CHECK IN ชัยปุระ 4 วัน 2 คืน (060320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 22,200

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com