ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อินเดีย : แคชเมียร์-เลห์-ลาดักห์ 8 วัน 6 คืน (121019)
ทัวร์อินเดีย : แคชเมียร์-เลห์-ลาดักห์ 8 วัน 6 คืน (121019)
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 39,999
รหัสทัวร์ THH1-SG-IN-22JUN-12OCT19
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน SG
แคชเมียร์-ศรีนาคา-โซนามาร์ค-คาร์กิล
ลามายูรู-หุบเขานูบรา-ทะเลลาบพันกอง
เมืองเลห์ ลาดักห์
สายการบิน : SPICE JET (SG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – เดลลี (ประเทศอินเดีย)
X อาหาร อาหาร
  Day2 โซนามาร์ค – คากิลร์ (Kargil)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 คากิลร์ (Kargil)-ลามายูรู (Lamayuru)-เลห์ (Leh)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองเลห์ (Leh) - ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La Pass - นูบร้าวัลเล่ย์ – วัดดิสกิต- ขี่อูฐที่ฮุนเดอร์-หุบเขานูบรา (Nubra Valley)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 หุบเขานูบรา-เมืองเลห์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เมืองเลห์ – ทะเลสาบพันกอง-เมืองเลห์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เมืองเลห์ – เดลลี-กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – เดลลี (ประเทศอินเดีย)
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : โซนามาร์ค – คากิลร์ (Kargil)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : คากิลร์ (Kargil)-ลามายูรู (Lamayuru)-เลห์ (Leh)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองเลห์ (Leh) - ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La Pass - นูบร้าวัลเล่ย์ – วัดดิสกิต- ขี่อูฐที่ฮุนเดอร์-หุบเขานูบรา (Nubra Valley)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : หุบเขานูบรา-เมืองเลห์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองเลห์ – ทะเลสาบพันกอง-เมืองเลห์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เมืองเลห์ – เดลลี-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อินเดีย : แคชเมียร์-เลห์-ลาดักห์ 8 วัน 6 คืน (121019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อินเดียขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com