ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อินเดีย : นมัสการ อินเดีย แคชเมียร์ 7 วัน 4 คืน (271219)
ทัวร์อินเดีย : นมัสการ อินเดีย แคชเมียร์ 7 วัน 4 คืน (271219)
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 46,555
รหัสทัวร์ THT20-AI-IN-22MAR-27DEC19
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน AI
เมืองเดลลี-ศรีนาคา-แคชเมียร์
กุลมาร์ค-สกีรีสอร์ท-แคชเมียร์
พาฮาลแกม-โซนามาร์ค 
สายการบิน : AIR INDIA (AI)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 46,555 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ - เมืองหลวงเดลลี
X X X
  Day2 เมืองเดลลี- ศรีนากา -แคชเมียร์- กุลมาร์ค -สกีรีสอร์ท
X อาหาร อาหาร
  Day3 กุลมาร์ค -สกีรีสอร์ท -ศรีนากา -แคชเมียร์ -พักเรือ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ศรีนากา- แคชเมียร์ -พาฮาลแกม- ศรีนากา- พักโรงแรม
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ศรีนาคา- โซนามาร์ค- ศรีนาคา- พักโรงแรม
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ศรีนาคา- เมืองหลวงเดลลี- กรุงเทพฯ
อาหาร X X
  Day7 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ - เมืองหลวงเดลลี
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองเดลลี- ศรีนากา -แคชเมียร์- กุลมาร์ค -สกีรีสอร์ท
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : กุลมาร์ค -สกีรีสอร์ท -ศรีนากา -แคชเมียร์ -พักเรือ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ศรีนากา- แคชเมียร์ -พาฮาลแกม- ศรีนากา- พักโรงแรม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ศรีนาคา- โซนามาร์ค- ศรีนาคา- พักโรงแรม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ศรีนาคา- เมืองหลวงเดลลี- กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อินเดีย : นมัสการ อินเดีย แคชเมียร์ 7 วัน 4 คืน (271219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อินเดียขายดี
ทัวร์อินเดีย : CHECK IN ชัยปุระ 4 วัน 2 คืน (060320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 22,200
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com