ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อินเดีย : นมัสการ อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 10 วัน 7 คืน (271219)
ทัวร์อินเดีย : นมัสการ อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 10 วัน 7 คืน (271219)
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 58,888
รหัสทัวร์ THT20-AI-IN-15MAR-27DEC19
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน AI
เดลลี-เมืองอัครา-เมืองชัยปุระ
เมืองศรีนาคา-แคว้นจามมูและแคชเมียร์
กุลมาร์ค-สกีรีสอร์ท-พาฮาลแกม
โซนามาร์ค
สายการบิน : AIR INDIA (AI)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 58,888 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ- เมืองหลวงเดลลี -เมืองอัครา
X อาหาร อาหาร
  Day2 เมืองอัครา- เมืองชัยปุระ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองชัยปุระ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองชัยปุระ - เมืองเดลลี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองเดลลี-เมืองศรีนากา- แคว้นจามมูและแคชเมียร์ -กุลมาร์ค- สกีรีสอร์ท
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 กุลมาร์ค- สกีรีสอร์ท -ศรีนากา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ศรีนากา- พาฮาลแกม หรือหุบเขาแกะ -เมืองศรีนากา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 ศรีนากา- โซนามาร์ค -ศรีนากา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 ศรีนาคา- เดลลี -กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
  Day10 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ- เมืองหลวงเดลลี -เมืองอัครา
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองอัครา- เมืองชัยปุระ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองชัยปุระ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองชัยปุระ - เมืองเดลลี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองเดลลี-เมืองศรีนากา- แคว้นจามมูและแคชเมียร์ -กุลมาร์ค- สกีรีสอร์ท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : กุลมาร์ค- สกีรีสอร์ท -ศรีนากา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ศรีนากา- พาฮาลแกม หรือหุบเขาแกะ -เมืองศรีนากา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ศรีนากา- โซนามาร์ค -ศรีนากา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : ศรีนาคา- เดลลี -กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อินเดีย : นมัสการ อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 10 วัน 7 คืน (271219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อินเดียขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com