ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อังกฤษ : WBI0907P โปรโมชั่น อังกฤษ 7 วัน แวะเที่ยวบรูไน (181119)
ทัวร์อังกฤษ : WBI0907P โปรโมชั่น อังกฤษ 7 วัน แวะเที่ยวบรูไน (181119)
เส้นทาง ทัวร์บรูไน
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อังกฤษ อังกฤษ
ราคาเริ่มต้น 42,900
รหัสทัวร์ THW6-BI-UK-14OCT-18NOV19
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน BI
บรูไน – มัสยิด Omar Ali Saiffuddien ตลาดกาดง – ไนท์มาร์เก็ต –ลอนดอน– บาธ – สโตนเฮนจน์ – บริสตอล –ไบบุรี –เบอร์ตัน ออนเดอะ วอเตอร์ –ลิเวอร์พูล - แมนเชสเตอร์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง - ลอนดอน – ชมเมือง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – บรูไน – มัสยิด Omar Ali Saiffuddien ตลาดกาดง –ไนท์มาร์เก็ต –ลอนดอน
X X อาหาร
  Day2 ลอนดอน – บาธ – สโตนเฮนจน์ – บริสตอล
X อาหาร อาหาร
  Day3 บริสตอล–ไบบุรี –เบอร์ตัน ออนเดอะ วอเตอร์ –ลิเวอร์พูล
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ลิเวอร์พูล–แมนเชสเตอร์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
อาหาร X X
  Day5 ลอนดอน –อิสระตามอัธยาศัย
อาหาร X X
  Day6 ลอนดอน – ชมเมือง – สนามบิน
อาหาร X X
  Day7 กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – บรูไน – มัสยิด Omar Ali Saiffuddien ตลาดกาดง –ไนท์มาร์เก็ต –ลอนดอน
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ลอนดอน – บาธ – สโตนเฮนจน์ – บริสตอล
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บริสตอล–ไบบุรี –เบอร์ตัน ออนเดอะ วอเตอร์ –ลิเวอร์พูล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ลิเวอร์พูล–แมนเชสเตอร์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : ลอนดอน –อิสระตามอัธยาศัย
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : ลอนดอน – ชมเมือง – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อังกฤษ : WBI0907P โปรโมชั่น อังกฤษ 7 วัน แวะเที่ยวบรูไน (181119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์บรูไนขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com