ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ออสเตรเลีย : ENJOY AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน (120420)
ทัวร์ออสเตรเลีย : ENJOY AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน (120420)
เส้นทาง ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ออสเตรเลีย โกลด์โคสต์
ทัวร์ออสเตรเลีย บริสเบน
ราคาเริ่มต้น 66,900
รหัสทัวร์ THB2-TG-AU-12APR-17APR20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
บริสเบน – ทังกาลูม่า
โกลด์โคสท์ – ซิดนีย์
สวนสัตว์พื้นเมือง 
MOVIE WORLD 
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ
X X X
  Day2 กรุงเทพ -บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า
X อาหาร อาหาร
  Day3 ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน – โกลด์โคสท์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 โกลด์โคสท์ – สวนสัตว์พื้นเมือง – MOVIE WORLD – ซิดนีย์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ซิดนีย์ ชมเมือง - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ซิดนีย์ –กรุงเทพ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพ -บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน – โกลด์โคสท์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โกลด์โคสท์ – สวนสัตว์พื้นเมือง – MOVIE WORLD – ซิดนีย์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ซิดนีย์ ชมเมือง - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ซิดนีย์ –กรุงเทพ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ออสเตรเลีย : ENJOY AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน (120420)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ออสเตรเลียขายดี
ทัวร์ออสเตรเลีย : BIG HIGHLIGHT MELBOURNE 5 วัน 3 คืน (110420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 53,900
ทัวร์ออสเตรเลีย : DELIGHT AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน (110420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 64,900
ทัวร์ออสเตรเลีย : ENJOY AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน (120420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 66,900
ทัวร์ออสเตรเลีย : POPULAR AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน (120420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 67,900
ทัวร์ออสเตรเลีย : PARADISE AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน (120420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 72,900
ทัวร์ออสเตรเลีย : SYDNEY MELBOURNE 7 วัน 5 คืน (100420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 78,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com