ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : WTG0612O แกรนด์นอร์เวย์ 12 วัน (241219)
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : WTG0612O แกรนด์นอร์เวย์ 12 วัน (241219)
เส้นทาง ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ราคาเริ่มต้น 162,900
รหัสทัวร์ THW6-TG-EU-1AUG-24DEC19
ระยะเวลา 12 วัน 9 คืน
สายการบิน TG
ออสโล–โกล – สต๊าฟเชิร์ท – ฟลัม 
–รถไฟสายโรแมนติก –จุดชมวิวStegastein 
–เบอร์เกน – นั่งรถรางฟลอยบาเนน -จุดชมวิว 
– สไกย – บริคดาลบรี – นั่งรถโทลล์–ธารน้ำแข็งบริคสดาลส์ 
-โลเอน – นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว(Sky Lift)– เฮลล์สลี
–ล่องเรือไกแรนเกอร์ ฟยอด์จ- ไกแรนเกอร์
– หุบผาแห่งโทลล์ - โมลเด –เส้นทางแอตแลนติค 
– คริสเตียนซุน– ทรอนไฮล์ม – ชมเมือง 
–วิหารนีดารอส-นาร์วิค – สโวลเวอร์ – ชมเมือง 
– หมู่เกาะโลโฟเทน -แฮมนอย –เอกัม
-สโวลเวอร์ – นาร์วิค –ออสโล 
– ช้อปปิ้ง– สวนฟรอกเนอร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) –ออสโล
X X X
  Day2 ออสโล–โกล – สต๊าฟเชิร์ท – ฟลัม –รถไฟสายโรแมนติก
X อาหาร อาหาร
  Day3 ฟลัม –จุดชมวิวStegastein –เบอร์เกน – นั่งรถรางฟลอยบาเนน -จุดชมวิว – สไกย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 สไกย – บริคดาลบรี – นั่งรถโทลล์–ธารน้ำแข็งบริคสดาลส์ โลเอน – นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว(Sky Lift)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 โลเอน – เฮลล์สลี–ล่องเรือไกแรนเกอร์ ฟยอด์จ- ไกแรนเกอร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ไกแรนเกอร์ – หุบผาแห่งโทลล์ - โมลเด –เส้นทางแอตแลนติค – คริสเตียนซุน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 คริสเตียนซุน – ทรอนไฮล์ม – ชมเมือง –วิหารนีดารอส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 นาร์วิค – สโวลเวอร์ – ชมเมือง – หมู่เกาะโลโฟเทน -แฮมนอย –เอกัม
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 สโวลเวอร์ – ชมเกาะโลโฟเทน –แฮมนอย – เอกัม หมู่บ้านเรเนย์- หมู่บ้านโอ– ชมเมือง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day10 สโวลเวอร์ – นาร์วิค –ออสโล – ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day11 ออสโล – สวนฟรอกเนอร์ – สนามบิน
อาหาร X X
  Day12 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) –ออสโล
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ออสโล–โกล – สต๊าฟเชิร์ท – ฟลัม –รถไฟสายโรแมนติก
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฟลัม –จุดชมวิวStegastein –เบอร์เกน – นั่งรถรางฟลอยบาเนน -จุดชมวิว – สไกย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : สไกย – บริคดาลบรี – นั่งรถโทลล์–ธารน้ำแข็งบริคสดาลส์ โลเอน – นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว(Sky Lift)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : โลเอน – เฮลล์สลี–ล่องเรือไกแรนเกอร์ ฟยอด์จ- ไกแรนเกอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ไกแรนเกอร์ – หุบผาแห่งโทลล์ - โมลเด –เส้นทางแอตแลนติค – คริสเตียนซุน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : คริสเตียนซุน – ทรอนไฮล์ม – ชมเมือง –วิหารนีดารอส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : นาร์วิค – สโวลเวอร์ – ชมเมือง – หมู่เกาะโลโฟเทน -แฮมนอย –เอกัม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : สโวลเวอร์ – ชมเกาะโลโฟเทน –แฮมนอย – เอกัม หมู่บ้านเรเนย์- หมู่บ้านโอ– ชมเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 10
สถานที่ : สโวลเวอร์ – นาร์วิค –ออสโล – ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 11
สถานที่ : ออสโล – สวนฟรอกเนอร์ – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 12
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : WTG0612O แกรนด์นอร์เวย์ 12 วัน (241219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์สแกนดิเนเวียขายดี
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : Winter Scan 3 Caps 8 Days (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 51,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com