ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : WTG0610C สแกนดิเนเวีย 10 วัน (291219)
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : WTG0610C สแกนดิเนเวีย 10 วัน (291219)
เส้นทาง ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ราคาเริ่มต้น 99,900
รหัสทัวร์ THW6-TG-EU-4JUL-29DEC19
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน TG
โคเปนเฮเกน - ชมเมือง 
- เรือสำราญ DFDS (ห้องพัก Sea View)
- ออสโล – ชมเมือง – ฟลอม
- ล่องเรือชมซอนน์ ฟยอร์ด - นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบาน่า 
- เบอร์เกน- หมู่บ้านบริกเกน –ยอดเขาฟลอเยน 
- ตลาดปลา - เมืองโกล–ออสโล 
– ชอปปิ้ง –เฮลซิงกิ– ชมเมือง 
– โบสถ์หิน – ช้อปปิ้ง -ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line
- สต๊อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซ่า 
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม – ช้อปปิ้ง
– ซิกทูน่า
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - โคเปนเฮเกน
X X X
  Day2 โคเปนเฮเกน - ชมเมือง - เรือสำราญ DFDS (ห้องพัก Sea View)
X อาหาร อาหาร
  Day3 ออสโล – ชมเมือง – ฟลอม
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ฟลอม -ล่องเรือชมซอนน์ ฟยอร์ด - นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบาน่า เบอร์เกน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เบอร์เกน - หมู่บ้านบริกเกน –ยอดเขาฟลอเยน - ตลาดปลา - เมืองโกล
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 โกล –ออสโล – ชอปปิ้ง –เฮลซิงกิ (บินภายใน)
อาหาร อาหาร X
  Day7 เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์หิน – ช้อปปิ้ง -ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 สต๊อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซ่า - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม – ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า –เดินทางกลับ
อาหาร X X
  Day10 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - โคเปนเฮเกน
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โคเปนเฮเกน - ชมเมือง - เรือสำราญ DFDS (ห้องพัก Sea View)
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ออสโล – ชมเมือง – ฟลอม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ฟลอม -ล่องเรือชมซอนน์ ฟยอร์ด - นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบาน่า เบอร์เกน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เบอร์เกน - หมู่บ้านบริกเกน –ยอดเขาฟลอเยน - ตลาดปลา - เมืองโกล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : โกล –ออสโล – ชอปปิ้ง –เฮลซิงกิ (บินภายใน)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์หิน – ช้อปปิ้ง -ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : สต๊อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซ่า - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม – ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า –เดินทางกลับ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : WTG0610C สแกนดิเนเวีย 10 วัน (291219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์สแกนดิเนเวียขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com