ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : WAY0609H ยุโรปสโนว์โมบิล 9 วัน เรือตัดน้ำแข็ง พัก GLASS IGLOO 100% (190320)
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : WAY0609H ยุโรปสโนว์โมบิล 9 วัน เรือตัดน้ำแข็ง พัก GLASS IGLOO 100% (190320)
เส้นทาง ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์
ราคาเริ่มต้น 145,900
รหัสทัวร์ THW6-AY-EU-18JAN-19MAR20
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน AY
เฮลซิงกิ– ชมเมือง –โบสถ์หิน –อิวาโล่ –เคิร์คเนส
– นั่งรถลาก สโนโมบิล กิจกรรมจับปูยักษ์ – KING CRAB SAFARI
–อินารี – ขับรถสโนโมบิล – ซาร์ริเซลก้า –โรวาเนียมิ 
– ฟาร์มกวางเรนเดียร์ นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ – ห้องพัก GLASS IGLOO
– เมืองเคมิ–ล่องเรือตัดน้ำแข็ง The Arctic Ice breaker ว่ายน้ำในทะเลบอทเนีย
– Kemi Ice Palace Lumilinna –โรวาเนียมิ 
– ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ -ล่าแสงเหนือ (Aurora Hunting)– หมู่บ้านซานตา คลอส 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ– เฮลซิงกิ
X X X
  Day2 เฮลซิงกิ– ชมเมือง –โบสถ์หิน
X อาหาร อาหาร
  Day3 เฮลซิงกิ –อิวาโล่ –เคิร์คเนส – นั่งรถลาก สโนโมบิล กิจกรรมจับปูยักษ์ – KING CRAB SAFARI
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เคิร์คเนส –อินารี – ขับรถสโนโมบิล – ซาร์ริเซลก้า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ซาร์ริเซลก้า –โรวาเนียมิ – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ – ห้องพัก GLASS IGLOO
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 โรวาเนียมิ – เมืองเคมิ–ล่องเรือตัดน้ำแข็ง The Arctic Ice breaker ว่ายน้ำในทะเลบอทเนีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เคมิ – Kemi Ice Palace Lumilinna –โรวาเนียมิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ -ล่าแสงเหนือ (Aurora Hunting)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 โรวาเนียมิ– หมู่บ้านซานตา คลอส – สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  Day9 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ– เฮลซิงกิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เฮลซิงกิ– ชมเมือง –โบสถ์หิน
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เฮลซิงกิ –อิวาโล่ –เคิร์คเนส – นั่งรถลาก สโนโมบิล กิจกรรมจับปูยักษ์ – KING CRAB SAFARI
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เคิร์คเนส –อินารี – ขับรถสโนโมบิล – ซาร์ริเซลก้า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ซาร์ริเซลก้า –โรวาเนียมิ – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ – ห้องพัก GLASS IGLOO
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : โรวาเนียมิ – เมืองเคมิ–ล่องเรือตัดน้ำแข็ง The Arctic Ice breaker ว่ายน้ำในทะเลบอทเนีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เคมิ – Kemi Ice Palace Lumilinna –โรวาเนียมิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ -ล่าแสงเหนือ (Aurora Hunting)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : โรวาเนียมิ– หมู่บ้านซานตา คลอส – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : WAY0609H ยุโรปสโนว์โมบิล 9 วัน เรือตัดน้ำแข็ง พัก GLASS IGLOO 100% (190320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์สแกนดิเนเวียขายดี
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : Nice Scan 3 Caps 7 วัน (081019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : Winter Scan 3 Caps 8 Days (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 51,900

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com