ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : QE3ARN-TG004 ESSENCE OF SCANDINAVIA สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน (01121
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : QE3ARN-TG004 ESSENCE OF SCANDINAVIA สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน (01121
เส้นทาง
ราคาเริ่มต้น 59,900
รหัสทัวร์ THB15-TG-EU-4JUL-1DEC19
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน TG
สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม
คาลสตัท – ออสโล – เกียร์โล
เบอร์เก้น – รถรางไฟฟ้าชมวิว – อุลวิค 
เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม
ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด
เมืองกอล – อุทยานฟรอกเนอร์-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ
ล่องเรือ DFDS-โคเปนเฮเกน –  ลิตเติ้ลเมอร์เมด
น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
ช้อปปิ้งปราสาทโรเซนบอร์ก
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,900-82,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ศาลาว่าการกรุงสต็อก โฮล์ม
X อาหาร อาหาร
  Day3 สต็อกโฮล์ม – คาลสตัท – ออสโล
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เบอร์เก้น – รถรางไฟฟ้าชมวิว – อุลวิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ล่องเรือชม ความงามของซองฟยอร์ด – เมืองกอล
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง โบราณ – ล่องเรือ DFDS
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร X
  Day9 ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน
อาหาร X X
  Day10 กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ศาลาว่าการกรุงสต็อก โฮล์ม
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : สต็อกโฮล์ม – คาลสตัท – ออสโล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เบอร์เก้น – รถรางไฟฟ้าชมวิว – อุลวิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ล่องเรือชม ความงามของซองฟยอร์ด – เมืองกอล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง โบราณ – ล่องเรือ DFDS
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : QE3ARN-TG004 ESSENCE OF SCANDINAVIA สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน (01121
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com