ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : GQ3ARN-EK002 3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE สวีเดน–นอร์เวย์–เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : GQ3ARN-EK002 3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE สวีเดน–นอร์เวย์–เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน
เส้นทาง ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ราคาเริ่มต้น 73,900
รหัสทัวร์ THB15-EK-EU-9SEP-23DEC19
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน EK
ดูไบ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม- สต็อกโฮล์ม – คาลสตัท – ออสโล– เกียร์โล – เบอร์เก้น– ท่าเรือเก่า – อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ล่องเรือ DFDS -โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง- ปราสาทโรเซนบอร์ก
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม
X X อาหาร
  Day3 สต็อกโฮล์ม – คาลสตัท – ออสโล
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เบอร์เก้น – ท่าเรือเก่า – อุลวิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – เมืองกอล
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ล่องเรือ DFDS
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร X
  Day9 ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน – ดูไบ
อาหาร X X
  Day10 ดูไบ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : สต็อกโฮล์ม – คาลสตัท – ออสโล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เบอร์เก้น – ท่าเรือเก่า – อุลวิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – เมืองกอล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ล่องเรือ DFDS
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน – ดูไบ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : ดูไบ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : GQ3ARN-EK002 3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE สวีเดน–นอร์เวย์–เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์สแกนดิเนเวียขายดี
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : Nice Scan 3 Caps 7 วัน (081019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : Winter Scan 3 Caps 8 Days (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 51,900

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com