ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : 10 วัน นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด ออโรร่า (100420)
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : 10 วัน นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด ออโรร่า (100420)
เส้นทาง ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ราคาเริ่มต้น 139,900
รหัสทัวร์ THE9-TG-EU-10OCT19-10APR20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน TG
ออสโล –เอฟเนส (เกาะโลโฟเตน)
– นั่งรถออโรร่าฮันติ้ง (Aurora Hunting)
-เกาะโลโฟเตน –เลคเนส – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง
–รีนน์ – นัดส์ฟยอร์ด –แฮมนอยด์– หมู่บ้าน Å
–โบโด -ทรอนด์เฮม –แอตแลนติกโอเชียนโร้ด 
– มอนเด
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ –ออสโล
X X X
  Day2 ออสโล
X อาหาร อาหาร
  Day3 ออสโล –เอฟเนส (เกาะโลโฟเตน)– นั่งรถออโรร่าฮันติ้ง (Aurora Hunting)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เกาะโลโฟเตน –เลคเนส – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง–รีนน์ – นัดส์ฟยอร์ด –แฮมนอยด์– หมู่บ้าน Å
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 รีนน์ –โบโด
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ทรอนด์เฮม
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ทรอนด์เฮม –แอตแลนติกโอเชียนโร้ด – มอนเด
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 มอนเด –ออลซิุนด์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 ออสโล
อาหาร X X
  Day10 กรุงเทพมหานคร
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ –ออสโล
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ออสโล
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ออสโล –เอฟเนส (เกาะโลโฟเตน)– นั่งรถออโรร่าฮันติ้ง (Aurora Hunting)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เกาะโลโฟเตน –เลคเนส – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง–รีนน์ – นัดส์ฟยอร์ด –แฮมนอยด์– หมู่บ้าน Å
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : รีนน์ –โบโด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ทรอนด์เฮม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ทรอนด์เฮม –แอตแลนติกโอเชียนโร้ด – มอนเด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : มอนเด –ออลซิุนด์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : ออสโล
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : 10 วัน นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด ออโรร่า (100420)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์สแกนดิเนเวียขายดี
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : QR902 SCANDINAVIA FINLAND SWEDEN NORWAY DENMARK 9D6N (130320)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 65,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com