ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์ : GQ1CNXSIN-MI004 เชียงใหม่บินตรง สิงคโปร์ ฟลายเออร์ 3 วัน 2 คืน (121019)
ทัวร์สิงคโปร์ : GQ1CNXSIN-MI004 เชียงใหม่บินตรง สิงคโปร์ ฟลายเออร์ 3 วัน 2 คืน (121019)
เส้นทาง ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น 22,888
รหัสทัวร์ THB15-MI-SG-27JUL-12OCT19
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน MI
สิงคโปร์ฟลายเออร์-มารีน่าเบย์แซนด์-อิสระช้อปปิ้งถนนออชาร์ด 
หรือเลือกซื้อ Universal Studio of Singapore 
พร้อมรถรับ–ส่ง ในราคาเพียง 2,500 บาท (ช่วงบ่าย)
-ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว-Duty free
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินซางฮี สิงคโปร์ MI701 (11.25-15.35)-เมอร์ไลออนการ์เด้นบายเดอะเบย์ (รวมค่าเข้าชม 2 โดม)-โรงแรม
X X อาหาร
  Day2 สิงคโปร์ฟลายเออร์-มารีน่าเบย์แซนด์-อิสระช้อปปิ้งถนนออชาร์ด หรือเลือกซื้อ Universal Studio of Singapore พร้อมรถรับ–ส่ง ในราคาเพียง 2,500 บาท (ช่วงบ่าย)
อาหาร อาหาร X
  Day3 ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว-Duty free–สนามบินซางฮี สิงคโปร์–สนามบินเชียงใหม่ MI706 (14.50-16.50)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินซางฮี สิงคโปร์ MI701 (11.25-15.35)-เมอร์ไลออนการ์เด้นบายเดอะเบย์ (รวมค่าเข้าชม 2 โดม)-โรงแรม
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : สิงคโปร์ฟลายเออร์-มารีน่าเบย์แซนด์-อิสระช้อปปิ้งถนนออชาร์ด หรือเลือกซื้อ Universal Studio of Singapore พร้อมรถรับ–ส่ง ในราคาเพียง 2,500 บาท (ช่วงบ่าย)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว-Duty free–สนามบินซางฮี สิงคโปร์–สนามบินเชียงใหม่ MI706 (14.50-16.50)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์สิงคโปร์ : GQ1CNXSIN-MI004 เชียงใหม่บินตรง สิงคโปร์ ฟลายเออร์ 3 วัน 2 คืน (121019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์สิงคโปร์ขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE SO SHIOK!! (SL) (281019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์สิงคโปร์ : SCOOT AWESOME 3 วัน 2 คืน (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE TWO THEME PARK 4 วัน (191019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์สิงคโปร์ : QE1SIN-3K002 SINGAPORE SAVE SAVE 3 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,888
ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE SO SHIOK!! (TR) (191019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE ENRICH 3 วัน (221119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE SO SHIOK!! (TR) (191019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE MAGNIFICENT 4 วัน (301019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์สิงคโปร์ : QE1SIN-SQ002 SINGAPORE SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com