ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ล่องเรือสำราญ : Star Pisces HONGKONG 3 DAYS 2 NIGHTS (HX) (131219)
ทัวร์ล่องเรือสำราญ : Star Pisces HONGKONG 3 DAYS 2 NIGHTS (HX) (131219)
เส้นทาง
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 13,999
รหัสทัวร์ THK8-HX-HK-18JUL-13DEC19
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน HX
ฮ่องกง - อ่าวรีพลัสเบย์– เขาวิคตอเรีย 
– ย่านจิมซาจุย - ท่าเรือ Ocean Terminal 
Star Pisces-FREE DAY FOR YOU อิสระสำหรับทุกท่าน 
–วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่
– ร้านปี่เซี่ยะหยก- ย่านจิมซาจุ่ย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ– ฮ่องกง - อ่าวรีพลัสเบย์– เขาวิคตอเรีย – ย่านจิมซาจุย - ท่าเรือ Ocean Terminal - Star Pisces
X อาหาร อาหาร
  Day2 FREE DAY FOR YOU อิสระสำหรับทุกท่าน – Star Pisces
X X X
  Day3 วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่– ร้านปี่เซี่ยะหยก- ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบิน ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ– ฮ่องกง - อ่าวรีพลัสเบย์– เขาวิคตอเรีย – ย่านจิมซาจุย - ท่าเรือ Ocean Terminal - Star Pisces
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : FREE DAY FOR YOU อิสระสำหรับทุกท่าน – Star Pisces
อาหาร : X  X  X
วัน 3
สถานที่ : วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่– ร้านปี่เซี่ยะหยก- ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบิน ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ล่องเรือสำราญ : Star Pisces HONGKONG 3 DAYS 2 NIGHTS (HX) (131219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com