ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ล่องเรือสำราญ : SHWECKG12 ฉงชิ่ง ขนมครองแครง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ CENTURY LEGEND CRUI
ทัวร์ล่องเรือสำราญ : SHWECKG12 ฉงชิ่ง ขนมครองแครง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ CENTURY LEGEND CRUI
เส้นทาง
ราคาเริ่มต้น 31,999
รหัสทัวร์ THS3-WE-CN-13JUL-19OCT19
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน WE
ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง ลงเรือสำราญ CENTURY LEGEND CRUISE -ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้- งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ-ช่อแคบชวีถังเสีย- ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนี่ซี- งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ-ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง- นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซานเสียต้าป้า- ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ) เมืองอี๋ชาง- นั่งรถไฟควำมเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟำงเป่ย- ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง ลงเรือสำราญ CENTURY LEGEND CRUISE
X X อาหาร
  Day2 ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้-งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ช่อแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนี่ซี-งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง-นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซานเสียต้าป้า-ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ) เมืองอี๋ชาง-นั่งรถไฟควำมเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟำงเป่ย-ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง ลงเรือสำราญ CENTURY LEGEND CRUISE
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้-งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ช่อแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนี่ซี-งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง-นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซานเสียต้าป้า-ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ) เมืองอี๋ชาง-นั่งรถไฟควำมเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟำงเป่ย-ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ล่องเรือสำราญ : SHWECKG12 ฉงชิ่ง ขนมครองแครง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ CENTURY LEGEND CRUI
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com