ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ล่องเรือสำราญ : GQ1CKG-WE004 SLOW LIFE IN YANGTZE GOLD CRUISES TRAIN TO CHONGQING 5 DAYS 4 NIGHTS (111219)
ทัวร์ล่องเรือสำราญ : GQ1CKG-WE004 SLOW LIFE IN YANGTZE GOLD CRUISES TRAIN TO CHONGQING 5 DAYS 4 NIGHTS (111219)
เส้นทาง
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 27,999
รหัสทัวร์ THB15-WE-CN-21AUG-11DEC19
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน WE
ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย 
- หงหยาต้ง - ขึ้นเรือสำราญ
- ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - เจดีย์สือเป่าไจ้
- งานเลี้ยงต้อนรับ - ชวีถังเสีย 
- อูเสีย - เสี่ยวซานเสีย(ลงเรือเล็ก)
- ซีหลิงเสีย - งานเลี้ยงอำลา
- เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถแบตเตอรี่)
- อี่ชาง(รถไฟความเร็วสูง) 
- วัดพระอรหันต์( วัดหลัวฮั่น) 
- ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย)-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-หงหยาต้ง-ขึ้นเรือสำราญ
X X อาหาร
  Day2 ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-เจดีย์สือเป่าไจ้-งานเลี้ยงต้อนรับ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง-ชวีถังเสีย-อูเสีย-เสี่ยวซานเสีย(ลงเรือเล็ก)-ซีหลิงเสีย-งานเลี้ยงอำลา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถแบตเตอรี่)-อี่ชาง(รถไฟความเร็วสูง)-ฉงชิ่ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 วัดพระอรหันต์( วัดหลัวฮั่น)-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-ฉงชิ่ง(สนามบิน ฉงชิ่งเจียงเป่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย)-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-หงหยาต้ง-ขึ้นเรือสำราญ
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-เจดีย์สือเป่าไจ้-งานเลี้ยงต้อนรับ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง-ชวีถังเสีย-อูเสีย-เสี่ยวซานเสีย(ลงเรือเล็ก)-ซีหลิงเสีย-งานเลี้ยงอำลา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถแบตเตอรี่)-อี่ชาง(รถไฟความเร็วสูง)-ฉงชิ่ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : วัดพระอรหันต์( วัดหลัวฮั่น)-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-ฉงชิ่ง(สนามบิน ฉงชิ่งเจียงเป่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ล่องเรือสำราญ : GQ1CKG-WE004 SLOW LIFE IN YANGTZE GOLD CRUISES TRAIN TO CHONGQING 5 DAYS 4 NIGHTS (111219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com