ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ล่องเรือสำราญ : ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ฉงชิ่ง 6 วัน 5 คืน President Cruise (061219)
ทัวร์ล่องเรือสำราญ : ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ฉงชิ่ง 6 วัน 5 คืน President Cruise (061219)
เส้นทาง
ราคาเริ่มต้น 27,999
รหัสทัวร์ THP14-FD-CN-13SEP-6DEC19
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน FD
ฉงชิ่ง – ศาลาประชาคม – พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง 
– หงหยาต้ง-วัดลั่วหาน –อี๋ชาง 
–เรือสำราญหรู PRESIDENT CRUISE
-ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง (ช่องแคบซีหลิงเสีย) 
– ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า –งานเลี้ยงต้อนรับ
-ช่องแคบชวีถังเสีย – ช่องแคบอูเสีย
–เสินหนี่ซี หรือ เสินหนงซี-ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง 
–เจดีย์สือเป่าไจ้–กัปตันเลี้ยงอำลา
– ช้อปปิ้งเจี่ยฟ่างเป่ย 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง – ศาลาประชาคม – พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง – หงหยาต้ง
X อาหาร อาหาร
  Day2 วัดลั่วหาน – ฉงชิ่ง –อี๋ชาง –เรือสำราญหรู PRESIDENT CRUISE
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง (ช่องแคบซีหลิงเสีย) – ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า –งานเลี้ยงต้อนรับ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ช่องแคบชวีถังเสีย – ช่องแคบอูเสีย–เสินหนี่ซี หรือ เสินหนงซี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง –เจดีย์สือเป่าไจ้–กัปตันเลี้ยงอำลา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ฉงชิ่ง – ช้อปปิ้งเจี่ยฟ่างเป่ย –กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง – ศาลาประชาคม – พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง – หงหยาต้ง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : วัดลั่วหาน – ฉงชิ่ง –อี๋ชาง –เรือสำราญหรู PRESIDENT CRUISE
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง (ช่องแคบซีหลิงเสีย) – ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า –งานเลี้ยงต้อนรับ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ช่องแคบชวีถังเสีย – ช่องแคบอูเสีย–เสินหนี่ซี หรือ เสินหนงซี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง –เจดีย์สือเป่าไจ้–กัปตันเลี้ยงอำลา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ฉงชิ่ง – ช้อปปิ้งเจี่ยฟ่างเป่ย –กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ล่องเรือสำราญ : ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ฉงชิ่ง 6 วัน 5 คืน President Cruise (061219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com