ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ล่องเรือสำราญ : ฉงชิ่ง ล่องเรือ 3 ช่องแคบ แม่น้ำฉางเจียง (แม่น้ำแยงซีเกียง) ไม่ลงร้านรัฐบาล 5 ว
ทัวร์ล่องเรือสำราญ : ฉงชิ่ง ล่องเรือ 3 ช่องแคบ แม่น้ำฉางเจียง (แม่น้ำแยงซีเกียง) ไม่ลงร้านรัฐบาล 5 ว
เส้นทาง
ราคาเริ่มต้น 35,999
รหัสทัวร์ THM4-WE-CN-28OCT-25NOV19
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน WE
ล่องแมน้ำแยงซีเกียง-หอเจดีย์สือเป่าไจ้-เมืองเฟิงตู(เมืองผี) -งานเลี้ยงต้อนรับ- ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง-ชวีถังเซี๋ย -อูเซี๋ย -เสินหนุงซี (ลงเรือเล็ก)-ซีหลิงเซี๋ย -งานเลี้ยงอำลา เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถแบตเตอรี่)-อี๋ชาง(รถไฟความเร็วสูง) - ฉงชิ่ง- สวนเอ่อหลิ่ง-ศาลาประชาคม(ด้านนอก) -พิพิธภัณฑ์สามผา-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย* **ชิมสุกี้หมาล่าฉงชิ่ง 重庆麻辣火锅***
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง
X X อาหาร
  Day2 ล่องแมน้ำแยงซีเกียง-หอเจดีย์สือเป่าไจ้-เมืองเฟิงตู(เมืองผี)-งานเลี้ยงต้อนรับ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง-ชวีถังเซี๋ย -อูเซี๋ย -เสินหนุงซี (ลงเรือเล็ก)-ซีหลิงเซี๋ย -งานเลี้ยงอำลา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถแบตเตอรี่)-อี๋ชาง(รถไฟความเร็วสูง)-ฉงชิ่ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 สวนเอ่อหลิ่ง-ศาลาประชาคม(ด้านนอก)-พิพิธภัณฑ์สามผา-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย* **ชิมสุกี้หมาล่าฉงชิ่ง 重庆麻辣火锅***
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ล่องแมน้ำแยงซีเกียง-หอเจดีย์สือเป่าไจ้-เมืองเฟิงตู(เมืองผี)-งานเลี้ยงต้อนรับ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง-ชวีถังเซี๋ย -อูเซี๋ย -เสินหนุงซี (ลงเรือเล็ก)-ซีหลิงเซี๋ย -งานเลี้ยงอำลา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถแบตเตอรี่)-อี๋ชาง(รถไฟความเร็วสูง)-ฉงชิ่ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : สวนเอ่อหลิ่ง-ศาลาประชาคม(ด้านนอก)-พิพิธภัณฑ์สามผา-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย* **ชิมสุกี้หมาล่าฉงชิ่ง 重庆麻辣火锅***
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ล่องเรือสำราญ : ฉงชิ่ง ล่องเรือ 3 ช่องแคบ แม่น้ำฉางเจียง (แม่น้ำแยงซีเกียง) ไม่ลงร้านรัฐบาล 5 ว
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com