ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ลาว : WE301 หลง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (200320)
ทัวร์ลาว : WE301 หลง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (200320)
เส้นทาง ทัวร์ลาว
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง
ราคาเริ่มต้น 9,888
รหัสทัวร์ THB12-WE-LA-24JAN-20MAR20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน WE
หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง
วัดวิชุน - พระธาติภูษี - ตลาดมืด
ทำบุญตักบาตรตอนเช้า - บ้านช่างไห่
ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางสี
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - วัดวิชุน - พระธาติภูษี - ตลาดมืด ทำบุญตักบาตรตอนเช้า - บ้านช่างไห่ - ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางสี
X อาหาร อาหาร
  Day2 ทำบุญตักบาตรตอนเช้า - บ้านช่างไห่ - ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางสี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 สนามบินหลวงพระบาง – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - วัดวิชุน - พระธาติภูษี - ตลาดมืด ทำบุญตักบาตรตอนเช้า - บ้านช่างไห่ - ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางสี
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ทำบุญตักบาตรตอนเช้า - บ้านช่างไห่ - ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางสี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : สนามบินหลวงพระบาง – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ลาว : WE301 หลง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (200320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ลาวขายดี
ทัวร์ลาว : PACKAGE หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (310320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,999
ทัวร์ลาว : เวียงจัน วังเวียง 3 วัน 2 คืน (210320)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,688
ทัวร์ลาว : Sabaidee LuangPrabang Vientiane Vang Vieng 3 วัน 2 คืน (220320)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,900
ทัวร์ลาว : Package Sabaidee Easy Tour หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (310320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ลาว : PAKSE PAKSONG CHAMPASAK 3 วัน 2 คืน (210320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com