ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ลาว : GO1CNXLPQ-PG002 บินตรงเชียงใหม่ แอ่วเมืองลาว สะบายดี หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (051219)
ทัวร์ลาว : GO1CNXLPQ-PG002 บินตรงเชียงใหม่ แอ่วเมืองลาว สะบายดี หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (051219)
เส้นทาง ทัวร์ลาว หลวงพระบาง
ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น 13,888
รหัสทัวร์ THG1-PG-LA-22JUN-5DEC19
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน PG
เชียงใหม่ - หลวงพระบาง- พระธาตุพูสี
ตลาดไนท์บาร์ซาร์-ตักบาตรข้าวเหนียว
ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี
บ้านผานม – วัดแสนสุขาราม-วัดวิชุนราช
วัดเชียงทอง -ศูนย์เครื่องเงิน
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-ตลาดดารา
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-14,888 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 เชียงใหม่ - หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี– ตลาดไนท์บาร์ซาร์
X X อาหาร
  Day2 ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง –ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาด กวางสี- บ้านผานม –วัดแสนสุขาราม
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง -ศูนย์เครื่องเงิน- วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา – หลวงพระบาง – เชียงใหม่
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : เชียงใหม่ - หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี– ตลาดไนท์บาร์ซาร์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง –ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาด กวางสี- บ้านผานม –วัดแสนสุขาราม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง -ศูนย์เครื่องเงิน- วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา – หลวงพระบาง – เชียงใหม่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ลาว : GO1CNXLPQ-PG002 บินตรงเชียงใหม่ แอ่วเมืองลาว สะบายดี หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (051219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com