ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ลาว : BT-LAO01 PG มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (190620)
ทัวร์ลาว : BT-LAO01 PG มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (190620)
เส้นทาง ทัวร์ลาว หลวงพระบาง
ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น 12,900
รหัสทัวร์ THB11-PG-LA-22NOV19-19JUN20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน PG
หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี
ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน
ตลาดมืด บ้านช่างฆ้อง - ถ้ำติ่ง
บ้านช่างไห - พระราชวังเก่า
วัดเชียงทอง - วัดใหม่ - พระธาตุษูสี
บายศรีสู่ขวัญ -ใส่บาตรข้าวเหนียว
วัดวิชุนราช - บ้านผานม
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน - ตลาดมืด
X อาหาร อาหาร
  Day2 บ้านช่างฆ้อง - ถ้ำติ่ง - บ้านช่างไห - พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง - วัดใหม่ - พระธาตุษูสีิ - บายศรีสู่ขวัญ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ใส่บาตรข้าวเหนียว- วัดวิชุนราช - บ้านผานม -กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน - ตลาดมืด
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : บ้านช่างฆ้อง - ถ้ำติ่ง - บ้านช่างไห - พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง - วัดใหม่ - พระธาตุษูสีิ - บายศรีสู่ขวัญ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ใส่บาตรข้าวเหนียว- วัดวิชุนราช - บ้านผานม -กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ลาว : BT-LAO01 PG มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (190620)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ลาวขายดี
ทัวร์ลาว : PACKAGE หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (310320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,999
ทัวร์ลาว : เวียงจัน วังเวียง 3 วัน 2 คืน (210320)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,688
ทัวร์ลาว : Sabaidee LuangPrabang Vientiane Vang Vieng 3 วัน 2 คืน (220320)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,900
ทัวร์ลาว : Package Sabaidee Easy Tour หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (310320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ลาว : PAKSE PAKSONG CHAMPASAK 3 วัน 2 คืน (210320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com