ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : ZDME05 รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 6D3N (เลสโก ช็อคโกแลตปั่น) (121119)
ทัวร์รัสเซีย : ZDME05 รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 6D3N (เลสโก ช็อคโกแลตปั่น) (121119)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 33,999
รหัสทัวร์ THZ1-EY-RU-2JUL-12NOV19
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน EY
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรับเอมเิรตส์
X X X
  Day2 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบีประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส์- ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์- โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
X X X
  Day3
X X X
  Day4
X X X
  Day5
X X X
  Day6
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรับเอมเิรตส์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบีประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส์- ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์- โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
อาหาร : X  X  X
วัน 3
สถานที่ :
อาหาร : X  X  X
วัน 4
สถานที่ :
อาหาร : X  X  X
วัน 5
สถานที่ :
อาหาร : X  X  X
วัน 6
สถานที่ :
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : ZDME05 รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 6D3N (เลสโก ช็อคโกแลตปั่น) (121119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์รัสเซียขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com